SKEDE Programskede
OMFATTNING Cirka 800 lgh, förskolor & F-9 skola
BYGGHERRE Vasakronan
UPPDRAGSANSVARIG Sören Eriksson
HANDLÄGGARE Alessandro M. Lucca
MEDVERKANDE Tijana Petrovic, Bilderna är framtagna i samarbete med Suteki Studios.

Alviks Strand

Från industri via kontor till en levande och tillgänglig stadsdel med bostäder, service och skolor

I Stockholms stads översiktsplan är Alvik ett viktigt utvecklingsområde och stadens vision är att förena innerstadens puls med förstadens grönska. Alviks Strand har valts ut som en av pusselbitarna för att skapa fler bostäder och ny levande stadsdel. Vi har fått uppdraget att ta fram ett programförslag inför samråd för omdaningen av den omfattande del av området som Vasakronan äger.
Planidén innebär att förvandla Alviks Strand från ett relativt stängt kontorsområde som omringas av svårtillgänglig natur, till en öppen, vital och tillgänglig plats nära vattnet. Med nybyggda bostäder, skola och förskola, ny gatustruktur och en levande strandpromenad med restauranger, bryggor och båtplatser, är Alviks Strand tänkt att bli en ny attraktiv stadsdel i Bromma.
Idag består området av kontor som vuxit upp runt Barnängens gamla tvålfabrik under 80-talet. Den äldre bebyggelsen som finns är delar från barnängsfabriken och består av en f.d. fabriksdel, ett huvudkontor och ett laboratorium. De nya bostäderna kommer att byggas på de bebyggda delarna som rivs, medan Barnängs-byggnaderna behålls som en historisk förankring för platsen.

Den bärande idéen i förslaget är att ta tillvara och anpassa områdets karaktär med nivåskillnad, natur och läget vid vattnet. Dagens stängda struktur öppnas upp och tillgängligheten mellan områdets olika delar och intilliggande natur förbättras på flera sätt. Skogsområdet mot Äppelviken t.ex, som ska bli lätt att nå, eller de idag nästan helt otillgängliga skogsdelarna på Alviksberget i områdets nordvästra del. Den täta stadsstrukturen innebär att bebyggelsen koncentreras samtidigt som området utformas för att skapa maximalt solinsläpp, ljus och rymd. Olika karaktär i utformningen av både gator och bostadshus ökar variation och spänning och fina, intima gaturum och sköna platser uppstår samtidigt som naturen lämnas orörd.

Den stora nivåskillnaden i området innebär en utmaning vad gäller att hitta plana ytor för lek och rekreation. På samma gång är det en tillgång eftersom det går att få spänning och variation i områdets bebyggelse där den gemensamma nämnaren är terrasserande och trappande, artikulerande huskroppar. Genom området kommer en gata att slingra sig från vattnet upp till högsta punkten vid tvärbanestationen och det kommer alltid att finns utblickar genom gator, torg eller portiker.
Mixen av olika typer av bostäder innebär även att studentbostäder planeras. Huset är placerat högt upp i området intill det nya torget vid tvärbanan och kommer att vara signal för platsen vida omkring.
Fronten mot tvärbanan är vänd mot söder och väster med mycket sol och blir även den en framsida. Tvärbanan ger dessutom området en naturligt rundad avslutning.

Parkeringar är placerade i garage under de trappande kvarteren.
Idéskiss för byggnad tänkt för skola och sporthall.
Tavlan som är målad av Ehrenfried Whalquist 1884 föreställer Lars Monténs stearinfabrik. Den såldes till Barnängens tekniska fabrik på 1920-talet. Utsikten mot staden visar Kungsholmen till vänster och i mitten Lilla Essingen.
De gamla befintliga husen blir kvar och berikar stadsrummet och områdets karaktär.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer