Ledningsgruppen. Övre raden: Staffan Corp, Gerd Olausson. Undre raden: Ludmilla Larsson, Birgitta Gelhaar, Johan Brogren, Pär Olof Olofsson, Bengt Hellström
Ägargruppen. Övre raden: Ingrid Moberg, Andreas Svensson, Pär-Olof Olofsson, Johan Brogren, Sören Eriksson, Bengt Hellström. Nedre raden: Rikard Hedin, Staffan Corp, Ludmilla Larsson, Birgitta Geelhar, Hans Bergström, Johanna Gill, Alessandro Lucca.

Organisation

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB leds av en styrelse med extern ordförande. För den operativa verksamheten finns en ledningsgrupp bestående av en del av/några av delägarna samt ekonomichefen. Samtliga delägare är aktiva i projekten. De flesta projekten leds av företagets uppdragsansvariga. De stöds av en stor grupp handläggare.
Kontoret har anställda inom nedanstående discipliner:

· Arkitekter
· Inredningsarkitekter
· Byggnadsingenjörer
· Ekonomi, IT och Administration

Vi har också följande specialkompetenser:

Detaljplaner - Anna Paula Andersson, arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig tillgänglighet - Ann-Christine Ohlander, arkitekt SAR/MSA, Anna-Kersti Palm, arkitekt SAR/MSA, Birgitta Gelhaar, arkitekt SAR/MSA
Kontorsutformning hälsa, miljö och arbetstillfredsställelse - Christina Bodin Danielsson, arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor office design.

Kontaktinformation till våra medarbetare
TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer