Studieresa till Amsterdam 2017

Organisation

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB leds av en styrelse med extern ordförande. För den operativa verksamheten finns en ledningsgrupp bestående av vissa delägare samt ekonomichef och HR ansvarig. Samtliga delägare är aktiva i projekten, vilka för det mesta leds av företagets uppdragsansvariga med stöd av en stor grupp handläggare.
Ledningsgrupp:
Johan Brogren, Staffan Corp, Birgitta Gelhaar, Rikard Hedin, Ludmilla Larsson, Linnea Larsson, Gerd Olausson, och Pär-Olof Olofsson.

Ägargrupp:
Johan Brogren, Staffan Corp, Birgitta Gelhaar, Johanna Gill, Rikard Hedin, Ludmilla Larsson, Alessandro Lucca, Ingrid Moberg, Pär-Olof Olofsson, Andreas Svensson.

Styrelse:
Johan Brogren, Staffan Corp, Birgitta Gelhaar, Johanna Gill, Rikard Hedin, Per-Olof Johansson, Ludmilla Larsson, Alessandro Lucca, Ingrid Moberg, Andreas Svensson. Adjungerad ledamot: Gerd Olausson. Externa ledamöter: ordförande Mats-Olof Ljungquist samt Catherina Fored.

Kontoret arbetar med följande discipliner:

· Arkitekter
· Inredningsarkitekter
· Byggnadsingenjörer
· Ekonomi, IT och Administration
· Civilingenjörer
· Visualisering/illustration
· Processledning/kreativa processer

Vissa medarbetare har specialkompetens, bland annat inom följande områden :

Detaljplaner: Ida Andersson, planarkitekt/civilingenjör
Sakkunnig tillgänglighet: Ann-Christina Ohlander, arkitekt SAR/ MSA, Anna-Kersti Palm, arkitekt SAR/ MSA, Birgitta Gelhaar, arkitekt SAR/MSA, Linda Östbro, arkitekt SAR/MSA
Kontorsutformning hälsa, miljö och arbetstillfredsställelse: Christina Bodin Danielsson, arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor office design.
Hållbarhet: Pär-Olof Olofsson arkitekt SAR/ MSA, Lena Orrberg, arkitekt SAR/ MSA
Kreativa processer och processledning: Alessandro M. Lucca, arkitekt SAR/ MSA, Pär-Olof Olofsson, arkitekt SAR/ MSA, Moulienne Giesecke, Inredningsarkitekt SIR/MSA/MFA, Björn Holm arkitekt SAR/ MSA, Andreas Svensson, arkitekt MSA


Detaljplaner: Ida Andersson, planarkitekt/civilingenjör
Sakkunnig tillgänglighet: Ann-Christina Ohlander, arkitekt SAR/ MSA
Anna-Kersti Palm, arkitekt SAR/ MSA
Birgitta Gelhaar, arkitekt SAR/MSA
Linda Östbro, arkitekt SAR/MSA
Hållbarhet: Pär-Olof Olofsson, Arkitekt SAR/MSA.
Lena Orrberg, Arkitekt SAR/MSA.
Kontorsutformning hälsa, miljö och arbetstillfredsställelse: Christina Bodin Danielsson, arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor office design.
Visualisering/bild: Christian Löwnertz, Industridesigner/Visualiserare.
Moa Zettervall, Visualiserare:
Kreativa processer och processledning: Alessandro M. Lucca, Arkitekt SAR/MSA.
Pär-Olof Olofsson, Arkitekt SAR/MSA
Björn Holm, Arkitekt SAR/MSA
Andreas Svensson, Arkitekt MSA
Moulienne Giesecke, inredningsarkitekt SIR/MSA/MFA


Kontaktinformation till våra medarbetare
TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer