Filosofi

Det vilar ett särskilt ansvar på oss arkitekter. Vi utformar rum där barn växer upp, leker och lär sig cykla, där människor umgås, promenerar, arbetar och handlar. Det är med arkitektur vi ger våra städer sin identitet och attraktivitet. Och det är i grunden arkitekturen som avgör om människor tycker om, söker sig till och väljer att vistas på en plats eller inte.

Vi på Brunnberg & Forshed vill bidra till det goda och göra skillnad med vårt arbete. För oss är god arkitektur den arkitektur som gör människor lyckliga. Vackra, inbjudande och genomtänkta miljöer där det är lätt att känna sig hemma. För att åstadkomma det utgår vi alltid från människans behov, särskilt behovet av sammanhang och social gemenskap. Det är då arkitekturen kan göra verklig skillnad.

All arkitektur handlar om att möta människors behov, oavsett om det handlar om en stadsdel, ett kvarter, en bostad eller ett kontor. Första frågan vi ställer oss i varje projekt är vilka behov som ska mötas och vad arkitekturen ska åstadkomma. Här studerar vi allt från konnektivitet till hur kvarteret fungerar för cyklande barn, vad som krävs av kontorets utformning för att stimulera kreativitet och förändrade arbetssätt. Frågeställningarna är breda och hanteras i en kreativ, intellektuell process som bottnar i ett genuint intresse för människors behov. Och god, inspirerande arkitektur.

Förståelse för hela kedjan
Nästa steg är att vi sätter oss in i hela kedjan och ser helheten, vilket innefattar exempelvis byggteknik, byggkostnader, hållbarhetsfrågor och fastighetsekonomi över tid. Här arbetar vi i en bred projektgrupp med bland andra våra ingenjörer, handläggare, ansvarig arkitekt och andra interna och externa kompetenser. Detta är en helt avgörande del i processen för att landa lätt och undvika misstag i det senare arbetet med idéskisser. Nyckeln här är kontorets stora erfarenhet av stora, ofta komplexa projekt och långa tradition av erfarenhetsöverföring.

Nära samarbete med uppdragsgivaren
Först när analysen är gjord och helhetsbilden är tydlig börjar det kreativa arbetet med idéskisser och modeller. I det här skedet arbetar vi med en mindre grupp kreatörer och strävar efter att inkludera uppdragsgivare tidigt i processen med ett resonerade angreppssätt. Detta säkerställer samsyn, minskar risken för fel vägval och skapar ett stimulerande arbetssätt både för kunden och oss. Våra uppdragsgivare sitter dessutom i princip alltid på stora kunskaper som är värdefulla i processen och leder till bättre slutresultat.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer