SKEDE Parallellt uppdrag 2011
OMFATTNING Cirka 2 500 lägenheter
MEDVERKANDE Sören Eriksson (UA), Rikard Hedin (HL)

Kabelverket Älvsjö

Hållbar stadsstruktur vid Älvsjö centrum

I Solbergaskogens sydliga brant planeras en ny stadsdel med småstadskaraktär. Den kopplas till omgivningarna på så många ställen som möjligt för att bli en integrerad del av Älvsjö. Vi gjorde ett planförslag i ett parallellt uppdrag.
Vår plan innehåller en tydlig kvartersstruktur i rutnät som ger bra förutsättningar för att bygga i etapper under ordnade former. Vi föreslog ett öppet nät av gator i olika storlek och betydelse för att det ska bli lätta att orientera sig och för att sprida trafiken. Genom smala körytor, träd nära gatan och kanstensparkering minskas bilstörningarna. Området har en tydlig småstadskaraktär med slutna kvarter, tydliga gaturum och ordnade parker. Husen är generellt i fyra våningar, längs de större gatorna är de fem.
I nordväst möter den nya stadsdelen ett befintligt småhusområde och för att få en mjuk övergång förslog vi stadsvillor och radhus. Vi ville bevara den lilla kullen med gamla vackra ekar i form av en naturpark.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer