SKEDE 2002
OMFATTNING Parallellt uppdrag för Malmö kommun och PNB. Stadsbyggnad, arena med 15 000 platser, kommersiella lokaler, skola med mera
MEDVERKANDE Hans Bergström (UA), Hans Bergström (HL)

Malmö Arena Hyllie

Hållbar stadsdel med synergier

Hyllie ligger utanför Malmös centrala delar. Kommunens ambition var att skapa en ny stadsdel runt den framtida stationen Hyllie, endast en knapp kvart från Copenhagen Airport. Vi hade ett parallellt uppdrag för Malmö kommun att göra en skiss för Hyllie centrum där Malmö arena var del av konceptet.
Malmö kommun hade arbetat fram ett omfattande och ambitiöst program för uppdraget. Man ville att Hyllie på ett naturligt sätt skulle hänga samman med Malmös mer centrala delar. Förutom stadsbyggnadsuppgiften och multiarenan omfattade uppdraget kommersiella lokaler, bostäder, upplevelseanläggning, skola samt det omgivande landskapet med gator och gårdar. Stadsdelen skulle byggas ut succesivt under en lång tidsperiod.
Vår övergripande vision och mål för Hyllie var:

Vision


Att Hyllie är:
En framtidsorienterad stadsdel med kreativ miljö mitt i Öresundsregionen.
En stadsdel med betoning på upplevelse, hälsa, aktivitet och rekreation.
En mötesplats.
En attraktiv företagsmiljö.
Ett kommunikationscentrum.
Ett centrum för evenemang och upplevelser för alla generationer.
Ett handelscentrum i södra Malmö.
Ett bostadsområde med hög boendekvalitet.

Att Hyllie har:
Påkostade gröna miljöer.
Närhet till omgivande kulturlandskap.

Mål


Att:
Åstadkomma arkitektur med stark karaktär.
Skapa en helhetslösning för Hyllie med stationen, torget, arenan, upplevelseanläggningen, kommersiella lokaler, skola, bostäder, gator, gårdar och det omgivande landskapet.
Skapa starka synergieffekter mellan de ovan nämnda delarna.
Skapa goda samband och stor samverkan mellan de ovan nämnda delarna.
Skapa förutsättningar för ”stadsliv”.
Överbrygga den barriär som spårområdet utgör.
Skapa en långsiktigt hållbar stadsdel.
Medvetandegöra landskapets unika karaktär.
Överbrygga den skalmässiga skillnaden i området.
Skapa en stadsdel som etappvis går att bygga ut med bibehållande av
helhetskaraktär oavsett utbyggnadsordning- och takt.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer