UPPDRAG Bostäder
PLATS Bromma, Stockholm Google Maps
SKEDE Detaljplan, system- och bygghandling
OMFATTNING 370 hyresrätter, förskola och café/restaurang
MEDVERKANDE Reija Toivio (UA), Sören Eriksson (UA), Reija Toivio (HL), Eleanor Wahlberg, Annika Jönsson (MV), Ingrid Moberg (MV), Jonas Claeson, Mårten Danielsson, Moulienne Giesecke, Chatarina Malmquist, Harri Lindqvist, Louise Rangmark

Linaberg och Sämjan i Mariehäll

Lång vägs färd mot byggstart

Stadsförnyelsen av Mariehäll och området Annedal har pågått länge. I den delen av området som kallas Linaberg, fortsätter bostadsbyggandet. På en gammal industritomt har vi ritat två kvarter med hyresrätter åt Stockholmshem: Sämjan 2 och Linaberg 19. Detaljplaneprocessen har varit mycket lång med många turer, men till slut blev det klartecken. Nu byggs de två kvarteren parallellt och inflyttning planeras till 2019/20 för Sämjan respektive 2021 för Linaberg.

För Stockholms stad var det angeläget att knyta ihop de två tomterna och skapa kopplingar mot omgivande bebyggelse. Det är två team på kontoret som jobbat med dem och resultatet är två kvarter som är mycket olika.

Kvarteret är öppet mot norr och gränsar i öster till en kvarterspark som planeras i området. De nya husen byggs norr respektive söder om Emils gata och blir fem till sju våningar höga. Lägenheterna blir främst tvåor, treor och fyror. Alla byggs med balkong eller uteplats.


Längs Tappvägen blir det en ny allé med pilar och körsbärsträd som bidrar till att bevara områdets karaktär.

Fasaderna mot omgivande gator är putsade i olika kulörer med en färgskala inspirerad av sand/natur och med markerad sockelvåning av granitkeramik. Punkthusens har betongfasader med mönster och kulörer i grå nyanser. Välkomnande trapphusentréer från gatan och en lokal för caféverksamhet i kvarterets hörn.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer