SKEDE Parallellt uppdrag juni 2010
OMFATTNING Stadsbyggnad
MEDVERKANDE Sören Eriksson (UA), Rikard Hedin (HL), Åsa Sjöstrand, Mårten Danielsson

Munksjö industri Jönköping

Levande kajmiljö med kulturhistoriska värden

Vi bjöds in till ett parallellt uppdrag för att göra en idéutredning om området. Vårt förslag byggde på det unika läget och vi föreslog en tät och låg skala.
Vårt förslag innehöll blandad bebyggelse med verksamheter och bostäder. Nya kontorshuskvarter skulle blandas med bostadskvarter för att ge ett bra underlag till butiker. Våra hus var terrasserade ned mot Munksjön och vi utnyttjade höjdskillnaden till parkeringsgarage. Vi vävde in de befintliga byggnaderna för att det kulturhistoriska värdet skulle synas och bidra till områdets identitet. Kajmiljön skulle bli levande och gator, torg och parker stadsmässiga.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer