Kvalitet & miljö

Hållbarhetsarbetet inom Brunnberg & Forshed hänger intimt samman med vår orientering mot människan och hennes behov. Vi har därför under många år byggt upp ett stort kunnande inom hållbarhet i ordets bredaste bemärkelse.

Brunnberg och Forshed är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO. Målet med ISO-certifieringsprocessen har varit att uppnå certifiering av Brunnberg & Forshed mot standarderna ISO9001 och ISO14001. Detta innebär att vi gör interna och externa kvalitets- och miljörevisioner årligen. Vi är medlemmar i BIM Alliance och Sweden Green Building Council.


Vi har också att stort intresse för frågor som rör social hållbarhet. För oss handlar det om att bidra till ett mänskligt, långsiktigt och sunt samhälle som möter människors behov över tid. Vi lägger stor kraft på att förstå hur dessa ser ut och lika mycket på att försöka förstå hur dessa behov kommer att utvecklas. Mycket handlar om att nyfiket försöka förstå sin samtid och dra slutsatser om en trolig framtid.


TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer