MEDVERKANDE Kjell Forshed (MV), Svante Forsström, Ulla Joneborg, Torsten Westman, Monica Andersson

Slussen Stockholm

Ny syn på Slussen med t-bana i tunnel

Ny syn på Slussen är en låg gestaltning av Slussenområdet, nära den naturliga marknivån och med riktiga stadsbroar i de två naturliga stråken mellan Södermalm och Gamla stan. Nyckeln till den låga utformningen är att tunnelbanan dras om med en ny tunnel under Söderström.
Interiör tunnelbanestation. Bild: Arkitekt Svante Forsström
Ny syn på Slussen är en låg gestaltning av Slussenområdet, nära den naturliga marknivån och med riktiga stadsbroar i de två naturliga stråken mellan Södermalm och Gamla stan. Nyckeln till den låga utformningen är att tunnelbanan dras om med en ny tunnel under Söderström.

Förslaget bygger på Stockholms karaktär och skönhet. Vid Slussen förenas de stora vattenrummen över Riddarfjärden och Saltsjön och på samma plats möter Söders förkastningsbranter de låga öarna i Mälarens utlopp. En naturlig slänt binder samman högt och lågt och har sedan staden grundades varit den självklara färdvägen. Förslagets utgångspunkt är att dessa möten skall friläggas och tydliggöras, utan intrång av höga betongkonstruktioner.

En ny spårtunnel ger kortare restider och en toppmodern sträcka i tunnelbanesystemets absoluta centrum, samtidigt som Söderström befrias från den anskrämliga tunnelbanebron. Två föråldrade stationer (Slussen och Gamla stan) ersätts med en ny av högsta klass.
Nackbussarna får en bussterminal i direkt anslutning till stationen, med infart från Stadsgårdsleden. Sänkningen av tunnelbanan genomförs med samma beprövade teknik som Citybanans motsvarande dragning mellan Södermalm och Riddarholmen. Denna lösning är bara möjlig att genomföra när Slussens gamla konstruktioner rivs ned, endast då kan tunneln byggas på schaktbotten genom slussenområdet. När nya konstruktioner har byggts upp är tillfället förlorat, då blir det omöjligt att dra en tunnel genom den nya grundläggningen. Slussens ombyggnad skapar en historisk chans att förbättra både kollektivtrafiken och stadsbilden, men stadens förslag till Slussen väljer bort den möjligheten för minst ett sekel framåt!
Bild: Arkitekt Svante Forsström

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer