Christina Bodin Danielsson, tekn.dr Office Design
Prevent. Med arbetsmiljö som ledstjärna skapades helt nya kontor.
Skandiahuset, Lindhagen
Bjerking, Stockholm

Kontorsforskning

På Brunnberg & Forshed implementerar vi unik specialistkunskap om kontor för att skapa goda miljöer för såväl organisationer som anställda. Med vår medarbetare Christina Bodin Danielssons långa forskningskunskap analyserar vi behov och förutsättningar för att i projekten uppnå reella resultat som gör faktisk skillnad.

Christina Bodin Danielsson


Christina arbetar både som praktiserande arkitekt och som forskare. Hennes undervisning och forskning bedrivs på arkitekturskolan KTH, stressforskningsinstitutet och Stockholms universitet. I sitt arbete som arkitekt på Brunnberg & Forshed jobbar hon som specialist på kontorsutformning och utvecklingsstrategier. Hennes forskning inriktar sig på hur arkitekturen påverkar människor och fokus ligger på vilken påverkan en kontorsmiljö har på organisation och anställda.

Christina är  medlem i forskningsgruppen Arc●Plan. Hennes forskningsområde är tvärvetenskapligt med utgångspunkt i arkitektur, men löper över flera områden såsom miljöpsykologi, arbetsmiljöforskning och organisationsbeteende. Hennes intresse ligger i hur kontorsmiljön påverkar de anställda och organisationen på olika sätt, och hon använder både kvantitativa och kvalitativa metoder i sin forskning. Christinas forskningssamarbeten sträcker sig över stora delar världen, bland annat samarbetar hon med forskare från Cornell University, avd DEA (Design and envoirmental analysis), där arkitekter, ergonomer och psykologer studerar humanekologi och människan i ett system. Qeensland University (Scool of psykologi) samt Melbourne Business School.

Hon studerar hur valet av kontorstyp påverkar anställdas hälsa, såsom stress och sjukfrånvaro med mera, men även hur det påverkar nöjdhet och trivsel. I sin senaste forskning har hon studerat hur den fysiska arbetsmiljön påverkar såväl synen på ledarskap och arbetsplatskonflikter som långtgående påverkan på anställdas välmående i olika aspekter. Utöver detta täcker Christinas intressen uppfattningen om kontorsmiljöns arkitektoniska kvalitéer och vikten av arkitekturens påverkan på de anställdas tillfredsställelse såväl som de anställdas syn på arbetsplatsen och organisationen.

Följ länkarna nedan för mer information om Christinas arbete och forskning:

Artiklar och medverkan i radio- och tv-program

SvT nyheter. 23/3 2019 – Hur beter vi oss på kontoret egentligen?

SvT nyheter 23/3 2019 – Från trälhav till kontorslandskap

NRK, Brennpunkt 25/4 2018 – Kontoret

Nordegren & Epstein i SVR P1, 11/6 2015  Trivsel i öppna landskap

Godmorgon, världen! Sveriges Radio, 29/12 2017 – Den lycklige kontorsnomaden

KTH webbinlägg 7/9 2015 – Kontorets utformning påverkar antalet konflikter

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Sökbar publikationslista, Divaportal KTH)

Publicationlist Christina Bodin Danielsson (pdf)

Researchgate (länk)

Boken Vad är ett bra kontor?

Medförfattare till Lean i arbetslivet, kapitel 8, Lean inom kontorsdesign. (infoblad pdf)

Konferenser, seminarier och föreläsningar

Populärvetenskapliga- och praktikerorienterade presentationer (pdf)

Kontaktuppgifter

Christina Bodin Danielsson


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer