Svensk Byggtjänst, Stockholm
Skandiahuset, Lindhagen
Christina Bodin Danielsson, tekn.dr Office Design

Kontorsforskning

På Brunnberg & Forshed implementerar vi unik specialistkunskap om kontor för att skapa goda miljöer för såväl organisationer som anställda. Med vår medarbetare Christina Bodin Danielssons långa forskningskunskap analyserar vi behov och förutsättningar för att i projekten uppnå reella resultat som gör faktisk skillnad.

Christina Bodin Danielsson


Christina arbetar både som praktiserande arkitekt och som forskare. Hennes undervisning och forskning bedrivs på arkitekturskolan KTH, stressforskningsinstitutet och Stockholms universitet. I sitt arbete som arkitekt på Brunnberg & Forshed jobbar hon som specialist på kontorsutformning och utvecklingsstrategier. Hennes forskning inriktar sig på hur arkitekturen påverkar människor. Christinas fokus ligger i vilken påverkan en kontorsmiljö har på organisation och anställda.

Christina är en medlem i forskningsgruppen Arc●Plan. Hennes forskningsområde är tvärvetenskapligt – den har utgång i arkitektur, men löper över flera områden såsom miljöpsykologi, arbetsmiljöforskning och organisationsbeteende. Hennes intresse ligger i hur kontorsmiljön påverkar de anställda och organisationen på olika sätt och använder både kvantitativa och kvalitativa metoder i sin forskning. Christina forskningssamarbeten sträcker sig över stora delar världen. Bland annat samarbetar hon med forskare från Cornell University, Queensland University och Melbourne Business School.

Hon studerar hur valet av kontorstyp påverkar anställdas hälsa, såsom stress och sjukfrånvaro med mera, men även hur det påverkar nöjdhet och trivsel. I sin senaste forskning har hon studerat hur den fysiska arbetsmiljön påverkar synen på ledarskap, arbetsplatskonflikter såväl som långtgående påverkan på anställdas välmående i olika aspekter. Utöver detta täcker Christinas intressen uppfattningen om kontorsmiljöns arkitektoniska kvalitéer och vikten av arkitekturens påverkan på de anställdas tillfredställelse såväl som de anställdas syn på arbetsplatsen och organisationen.


Följ länkarna nedan för mer information om Christinas arbete och forskning:

Christina Bodin Danielssons sida med kontaktuppgifter på Brunnberg & Fosrhed

Vetenskapliga publikationer

Boken Vad är ett bra kontor?


TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer