SKEDE Markanvisningstävling 2014
OMFATTNING Ca 90 st bostäder
MEDVERKANDE Birgitta Gelhaar (UA), Pär-Olof Olofsson (HL), Ingrid Moberg (MV)

Västra Roslags-Näsby

Vinst markanvisningstävling bostäder i samarbete med HSB

Gestaltningsprinciper


Genom ett variationsrikt program, med allt från det lilla uthyrningsbara extrarummet till det generösa stadsradhuset, skapas en naturlig mångfald och variation inom kvarteret. Detta bidrar till en upplevelserik och stadsmässig gatumiljö formad utifrån de gåendes perspektiv, med tydligt särskilda bostadshus där entréer vänds mot gatan och bottenvåningarna är omsorgsfullt bearbetade. Bottenvåningarna innehåller bostäder en halv trappa upp – i nivå med gården – såväl som miljörum och cykelrum. Dessa rum ska vara lättåtkomliga och exponeras i fasad för att inspirera till och lyfta värdet av återvinning och att välja cykel istället för bil till jobbet. I kvartershörnet ges möjlighet för en liten lokal.

Boende med variationer


Stor variation av lägenhetsstorlekar ger utöver en gestaltningsmässig mångfald också en social mångfald; den lilla effektiva 1:an för tex studenten, 2-3 rok med generösa vardagsrum mot den grönskande gården när man är flera, 3 rok med ett extra rum som har egen ingång från trapphuset - ett rum att tillfälligt hyra ut eller en möjlighet för en ung vuxen att kunna bo kvar hemma ett tag till, 4 rok med en stor grönskande balkong i väster alternativt mot gården i söder, stadsradhus om 4 rok med goda möjligheter till odling, i trädgård på gården eller på egen takterrass. För att främja mötet mellan de boende läggs stor omsorg vid utformning och placering av de gemensamma utrymmena, här lokaliserade till husets takterrass. Här samsas tvättstuga och gemensamhetslokal med odlingslotter, vilket ger förutsättningar för spontana möten. Genom att göra taken tillgängliga skapas stora mervärden för de boende, här kan rymmas allt från biodling till studentfester.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer