Jag arbetar som medverkande arkitekt med projektering. Det är roligt att vara med och påverka den byggda miljön och se sina idéer förverkligade. Under tiden på kontoret har jag deltagit i många skiftande projekt som bostäder, kontor, idrottshall, bussdepå, skola och teater.

Innan jag kom till Brunnberg & Forshed år 2000 arbetade jag på några olika kontor, med sjukhus, byggnader för försvaret samt ombyggnad av miljonprogramsområden.

Jag är utbildad på KTH där jag tog min examen 1985. På 90-talet gick jag en utbildning i fastighetsförvaltning vid KTH, Haninge.

Referensprojekt
Fredriksdals bussdepå
Kv. Ugglan, Sundbyberg
Vasateatern

Annika Jönsson

Arkitekt
annika.jonsson@brunnbergoforshed.s
extrapart
e
annika.jonsson@brunnbergoforshed.s
extrapart
e

Tel: +46-8-617 61 29

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer