Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter ligger oss varmt om hjärtat. Genom åren har vi arbetat med flera skolor, universitet, idrottshallar samt vård-, trygghets- och äldreboenden. Vi hämtar inspiration från vår stora kunskapsbank och formar husen omsorgsfullt utifrån platsens förutsättningar. Vi har alltid fokus på helheten. Vår uppgift är att skapa värde både för uppdragsgivare och för de som ska lära, vårdas, arbeta eller bo i det vi ritar. Hälso- och hållbarhetsaspekten är central oavsett om det handlar om att medverka till en inkluderande skola, främja rörelse och hälsa, motverka ensamhet eller skapa en god hemkänsla i ett äldreboende.

Nyckeln till våra framgångsrika projekt är att lyssna och på riktigt förstå ”frågan”. Hur kan våra barn hitta sin egen väg för att lära sig saker? Hur ska en framtida universitetsstudent bygga upp kunskap som behövs i en föränderlig värld? Hur vill vi bo när vi bli äldre? Vi använder inga färdiga mallar utan hjälper beställare och brukare i processen att hitta rätt svar. Detta förhållningssätt innefattar stora mått av empati och respekt liksom kunskapsutbyte och interaktion med forskning.

Kontakt Samhällsfastigheter
Andreas Thöje, Alessandro Lucca
Samhällsfastigheter ligger oss varmt om hjärtat. Genom åren har vi arbetat med flera skolor, universitet, idrottshallar samt vård-, trygghets- och äldreboenden. Vi hämtar inspiration från vår stora kunskapsbank och formar husen omsorgsfullt utifrån platsens förutsättningar. Vi har alltid fokus på helheten. Vår uppgift är att skapa värde både för uppdragsgivare och för de som ska lära, vårdas, arbeta eller bo i det vi ritar. Hälso- och hållbarhetsaspekten är central oavsett om det handlar om att medverka till en inkluderande skola, främja rörelse och hälsa, motverka ensamhet eller skapa en god hemkänsla i ett äldreboende.

Nyckeln till våra framgångsrika projekt är att lyssna och på riktigt förstå ”frågan”. Hur kan våra barn hitta sin egen väg för att lära sig saker? Hur ska en framtida universitetsstudent bygga upp kunskap som behövs i en föränderlig värld? Hur vill vi bo när vi bli äldre? Vi använder inga färdiga mallar utan hjälper beställare och brukare i processen att hitta rätt svar. Detta förhållningssätt innefattar stora mått av empati och respekt liksom kunskapsutbyte och interaktion med forskning.

Kontakt Samhällsfastigheter
Andreas Thöje, Alessandro Lucca

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer