Om oss

Grunden för oss på Brunnberg & Forshed är att vi skapar arkitektur med en tydlig mänsklig och social dimension. Arkitektur som på olika sätt främjar möten och interaktion mellan människor. Vi är övertygade om att det är just socialt sammanhang och möten mellan människor som ger välbefinnande till individen, attraktionskraft till platser och kreativitet till företag.

Vår övertygelse går tillbaka över sex decennier. Vi är ett av Sveriges äldsta arkitektkontor och vi har från allra första början haft det uttalade målet att sätta människans behov i centrum. För oss är människors behov intimt sammankopplade med skala, variation och skönhet. Nyckeln för oss är att se till vad arkitekturen gör snarare än vad den är.


Som kontor är vi specialiserade på stadsutveckling, bostäder, arbetsplatser och inredning. Vi är drygt 70 anställda och sitter i vackra lokaler på Kungsholms Strand på Kungsholmen i Stockholm.


Bostäder


Vi på Brunnberg & Forshed har fått förmånen att forma svenskarnas hem och livsmiljöer i över 60 år. Det har gett oss en hel del kunskap som vi värnar om och ständigt för vidare till nya medarbetare. Grunden för vårt arbete är att bostäder och livsmiljöer måste utformas med omtanke och med en inställning att bara det bästa är gott nog inom de givna ekonomiska och geografiska ramarna.


Vi arbetar vi utifrån behoven hos de som ska bo i husen men också utifrån platsens och stadens behov.


Vi har varit verksamma under många perioder av bostadsbrist som Sverige har gått igenom och även detta har gett oss erfarenheten som vi tar med oss. Inte minst insikten att värna boendekvalitet och skönhetsvärden i en tid när mycket behöver byggas under kort tid. Vi är övertygade om att god ekonomi och kvalitet är förenliga och nödvändiga.


Kontor och andra arbetsplatser


I vårt arbete med kontor och kontorsutformning är vår utgångspunkt ständigt människan och hennes behov. Vi är hundraprocentigt övertygade om att rätt kontorsutformning utvecklar både människor och företag. Om detta vet vi en hel del, inte minst tack vare en av våra anställda, Christina Bodin Danielsson som är teknologie doktor i office design och Sveriges främsta kontorsforskare. Christinas forskning och expertis spelar en viktig roll för hur vi arbetar med kontor och kontorslösningar. Läs mer om Christinas forskning här.


Vi har en bred kontorskompetens som gör att vi kan ta oss an både komplexa och stora projekt, både anpassningar av befintliga kontorsfastigheter och nyproduktion. Alltid med ett helhetsansvar och god förståelse både för de ekonomiska aspekterna av projektet och kraven som ställs på moderna byggnader.


En grundinsikt vi här är att det inte finns en lösning utan många, att behoven ständigt förändras och att det är företagets verksamhet och behov över tid som styr.


Stadsbyggnad


Stadsbyggnad och stadsplanering har varit ett stort område inom Brunnberg & Forshed från starten 1949. Många av våra projekt kännetecknas av täthet, rumslighet, variation och en viss förkärlek till den klassiska rutnätsstaden. De har alla klarat tidens tand och är omtyckta och livliga livsmiljöer.


Vi har en stor samlad kunskap av stadsutvecklingsprojekt i olika skalor i olika delar av Sverige. Vi arbetar med stadsplanering i ett brett perspektiv och i planeringsprocessens alla skeden med det uttalade målet att skapa goda livsmiljöer för människor och bidra till den lokala stadsbilden. I det avseendet ser vi oss verkligen som samhällsbyggare, ett uppdrag som vi tar på stort allvar.


Inredning


Den sociala dimensionen är kanske som mest tydlig inom vår inredningsgrupp. Här handlar allt om mötet mellan människor och vad som får människor att vilja mötas, umgås och vad som får dem att trivas. Vi sätter en ära i att aldrig tappa människans behov ur siktet till förmån för det konceptuella. Gärna konceptuellt men ännu hellre älskat av dem som vistas i miljön!


Vi ser inte människan som antingen kontorsmänniska, naturmänniska, hemmamänniska eller annan sorts människa, vad det nu kan vara. Vi är människor. Och som människor trivs vi i vackra, inbjudande miljöer oavsett om de är kontor, bostäder, skolor eller butiker. Med detta som utgångspunkt utforskar vi med färger och former, ger plats åt det oväntade och kreative. Alltid i en involverande process med sikte på vad miljön ska åstadkomma.


TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer