Bostad – Posten 1, Arvika
Kontor/kommersiellt – Fredriksdal, Stockholm.
Nya högstadieskolan Arvika Minnebergsskolan
Samhällsfastigheter – Arvika nya Högstadieskola - Minnebergsskolan
Stadsbyggnad – Parfymfabriken, Ekerö.

Om oss

Vi vill göra skillnad

Brunnberg & Forshed är ett av Sveriges äldsta arkitektkontor. Det är vi mycket stolta över, men viktigare är den stora erfarenheten det gett oss. I mer än 70 år har vi hållit fast vid vår övertygelse att alltid sätta människan och hennes behov i centrum. Och vi är fortfarande nyfikna på hur det görs på allra bästa sätt.

Vår arkitektur har en mänsklig dimension och skala. Den ska främja möten, sociala sammanhang, gemenskap och interaktion mellan människor. God arkitektur gör oss lyckliga och välmående, platser attraktiva och företag kreativa. Nyckeln i detta är att se till vad arkitekturen gör snarare än vad den är. Då kan vi göra skillnad.

På kontoret är vi 45 anställda arkitekter, byggnadsingenjörer, civilingenjörer, planeringsarkitekter, visualiserare och administrativ personal. Företaget ägs av nio medarbetare, vi finns i Garnisonen, på Linnégatan i Stockholm.

Vi är specialiserade på bostäder, kontor och kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt stadsbyggnad. Vi utför projekt i hela landet.

Vår specialistkompetens finns inom: BAS-P, BIM-projektering, citylab-samordning, detaljplaner, hållbarhet, kontorsutformning, kreativa processer, processledning, sakkunnig tillgänglighet (TIL2) samt visualisering, bild och grafik.

Varje år investerar vi cirka sex procent av vår omsättning i forskning och utveckling. Det ger oss en fantastisk möjlighet att ta till oss ny kunskap som bygger på vetenskaplig grund. Vi har samarbete med Chalmers, KTH och ett nätverk av forskare och gör också egna praktiknära forskningsstudier. Vi ser ett stort värde i att dela med oss av vår kunskap, det gör vi bland annat genom att publicera egna böcker.

Läs mer om våra affärsområden.

Bostad

Kontor/kommersiellt

Samhällsfastigheter

Stadsbyggnad


Vår Filosofi


Det vilar ett särskilt ansvar på oss arkitekter. Vi utformar rum där barn växer upp, leker och lär sig cykla, där människor umgås, promenerar, arbetar, handlar, där vi lever och åldras. Arkitekturen ger städer och platser identitet och attraktivitet. Och den avgör om människor tycker om, söker sig till och väljer att vistas där eller inte.

Brunnberg & Forsheds verksamhet är tydligt grundad i sin tradition. Kontoret engagerade sig tidigt i samhällsfrågor inom stadsbyggnad och bostäder, inte minst då bostadsbristen i landet var stor. I tider då storskalighet härskade gick kontoret sin egen väg med den småskaliga och mänskliga trädgårdsstaden.

Vi bottnar i en humanistisk syn där människan är central. Vi gestaltar tidlöst, anpassar gestaltningen efter platsen och skapar arkitektur som är levande och föränderlig. En av våra styrkor är att leva oss in i det vardagliga livet när vi ritar miljöer. Mjuka värden som trivsel, estetik och funktion menar vi är en viktig kärna i hållbarheten. Miljöer som inte används, tas väl om hand eller inte blir omtyckta är inte hållbar arkitektur.

Vårt holistiska perspektiv innebär att vi alltid söker lösningar som bidrar till hållbarhet ur flera aspekter. Att tänka både på människa och natur och på vad vi påverkar med det vi ritar. Att ha med både nutid och framtid, individ, den större gruppen och hela samhället.

God arkitektur gör oss människor lyckliga. I vackra, inbjudande och genomtänkta miljöer med mänskliga proportioner är det lätt att känna sig hemma. Vi åstadkommer det genom att alltid utgå från människans behov, särskilt det av sammanhang och social gemenskap. Det är då arkitekturen kan göra verklig skillnad. Då gör vi skillnad.


 


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer