Integritetspolicy

Personuppgifter, cookies m.m.

Här kan du läsa om Brunnberg & Forsheds integritetspolicy. Vill du ladda ner en pdf finns den här. Integritetspolicy.

Senast uppdaterad 2018-05-22


Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB är medvetna om att skyddet av personuppgifter och konfidentiell hantering av dem är mycket viktigt för våra kunder och intressenter. Här beskriver vi vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den.

Cookies

På vår webbplats www.brunnbergoforshed.se använder vi cookies. Det är små dataenheter som lagras på din hårddisk av din webbläsare och vi använder tekniken för att bättre förstå hur vår webbplats används och för att förbättra navigeringen. Cookies hjälper oss exempelvis att se hur många som besöker webbplatsen och vilka enheter som används. Cookies kan även visa om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare. De cookies vi använder, hanteras i enlighet med gällande lagstiftning avseende personligt integritetsskydd, läs mer nedan. De lagrar inga personliga data och samlar inte på annat sätt in information som kan identifiera dig personligen. Genom att tillåta cookies är du säker på att webbsidan fungerar optimalt, säkert och med minsta möjliga laddningstid.

Om du inte vill ta emot cookies konfigurerar du webbläsaren för att radera alla cookies från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller visa ett varningsmeddelande innan en cookie lagras.

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter är information som identifierar dig, exempelvis fotografier på dig, ditt namn, din e-postadress eller din postadress. Brunnberg & Forshed samlar inte in personuppgifter från dig förutom när du specifikt anger sådana uppgifter (t.ex. när du anlitar oss som arkitektkontor) och därmed godkänner att vi använder dem. Vi lagrar, använder eller överför dina personuppgifter för att uppfylla de avtal vi har med dig och i den utsträckningen – med hänsyn tagen till innehåll och tid – det är nödvändigt i varje enskilt fall. Moment som kan kräva dina personuppgifter är exempelvis projektkommunikation och fakturering.

Användning av personuppgifter för annonsering eller marknadsföring

Vi kommer aktivt be om ditt samtycke i samband med insamling och publicering av dina person-uppgifter i det fall vi önskar använda dem för annonsering eller marknadsföring. Dessa kommer lagras och användas kontinuerligt i sådana syften, t.ex. för vår årliga verksamhetsberättelse, vid ansökningar om uppdrag via LOU, via e-post eller vanlig post eller via en annan kommunikationskanal som du godkänner.

Överföring av personuppgifter

Brunnberg & Forshed kan behöva överföra dina personuppgifter till andra företag inom den projektanknutna arbetsgruppen eller till externa tjänsteleverantörer för ytterligare data-bearbetning. Tjänsteleverantörer kan, till exempel, anlitas för distribution av projektmaterial. Brunnberg & Forshed kräver att dessa parter accepterar att bearbeta personuppgifter baserat på våra instruktioner och i enlighet med denna policy. Brunnberg & Forshed garanterar att vi inte kommer att sälja eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock bli tvungna att yppa information om dig om lagen så kräver eller i enlighet med lagenliga myndighetsförfrågningar.

Återtagande av medgivande

Du kan återta ditt medgivande av vår användning av dina personuppgifter helt eller delvis när som helst med framtida giltighet. Vi raderar dina uppgifter när vi tagit emot ditt meddelande om återtagande av medgivande.

– Per e-post: info@brunnbergoforshed.se

– Per telefon: 08-617 61 00

– Per post: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Kungsholms Strand 135, 112 48 Stockholm

Rätten till information

På begäran informerar vi dig utan dröjsmål om vilka av dina personuppgifter, om några, som samlats in om dig. Skicka alla frågor till någon av adresserna som anges ovan. Brunnberg & Forshed vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att personlig information som vi samlar in från dig är riktig, fullständig och aktuell. Du kan begära åtkomst till din personliga information och kräva att felaktig eller oriktig personlig information uppdateras. Du kan också begära att din personliga information tas bort. Vi kommer att svara snabbt på dina förfrågningar i enlighet med gällande lag. Vi kan neka att behandla en begäran som är orimlig eller som gör att vi måste vidta en åtgärd som inte är tillåten enligt gällande lagar. Dessutom kan vi, i den mån gällande lagar tillåter det, behöva behålla viss personlig information under en längre tidsperiod för registrerings-ändamål, som bevarande av information av redovisningssyften.

Barn

Vi samlar inte in personuppgifter om barn. Om det kommer till vår kännedom att sådana uppgifter har uppgetts för oss utan tillstånd från barnets föräldrar eller vårdnadshavare, försöker vi radera dem omgående. När vi gör det styrs vi av relevanta instruktioner från dig i egenskap av förälder eller vårdnadshavare.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina uppgifter inte försvinner, utsätts för ändringar eller stöld, och för att se till att tredje part inte får tillgång till dem.

Uppdateringar och ändringar

Vi kan ändra eller uppdatera delar av detta dataskyddsmeddelande när som helst och utan föregående meddelande till dig. Datumet överst gäller för policyns senaste uppdatering och vill du informera dig om ändringar eller uppdateringar av våra riktlinjer, besök vår webbsida.


TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer