Här är vi! Foto maj 2018

Organisation

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB leds av en styrelse med extern ordförande. För den operativa verksamheten finns en ledningsgrupp bestående av vissa delägare samt ekonomichef och HR ansvarig. Samtliga delägare är aktiva i projekten, vilka för det mesta leds av företagets uppdragsansvariga med stöd av en stor grupp handläggare.

Ledningsgrupp:

Johan Brogren, Staffan Corp, Birgitta Gelhaar, Rikard Hedin, Ludmilla Larsson, Linnea Larsson, Gerd Olausson, och Pär-Olof Olofsson.


Ägargrupp:

Johan Brogren, Staffan Corp, Birgitta Gelhaar, Johanna Gill, Rikard Hedin, Ludmilla Larsson, Alessandro Lucca, Ingrid Moberg, Pär-Olof Olofsson, Andreas Svensson.


Styrelse:

Johan Brogren, Staffan Corp, Birgitta Gelhaar, Johanna Gill, Rikard Hedin, Pär-Olof Olofsson, Ludmilla Larsson, Alessandro Lucca, Ingrid Moberg, Andreas Svensson. Adjungerad ledamot: Gerd Olausson. Externa ledamöter: ordförande Mats-Olof Ljungquist samt Catherina Fored.


Kontoret arbetar med följande discipliner:  • Arkitekter

  • Inredningsarkitekter

  • Byggnadsingenjörer

  • Ekonomi, IT och Administration

  • Civilingenjörer

  • Visualisering/illustration

  • Processledning/kreativa processer


Vissa medarbetare har specialkompetens, bland annat inom följande områden :


Detaljplaner: Ida Andersson, planeringsarkitekt/civilingenjör

Sakkunnig tillgänglighet: Ann-Christina Ohlander, arkitekt SAR/ MSA, Anna-Kersti Palm, arkitekt SAR/ MSA, Birgitta Gelhaar, arkitekt SAR/MSA, Linda Östbro, arkitekt SAR/MSA

Kontorsutformning hälsa, miljö och arbetstillfredsställelse: Christina Bodin Danielsson, arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor office design.

Hållbarhet: Pär-Olof Olofsson arkitekt SAR/ MSA, Lena Orrberg, arkitekt SAR/ MSA

Kreativa processer och processledning: Alessandro M. Lucca, arkitekt SAR/ MSA, Pär-Olof Olofsson, arkitekt SAR/ MSA, Moulienne Giesecke, Inredningsarkitekt SIR/MSA/MFA, Björn Holm arkitekt SAR/ MSA, Andreas Svensson, arkitekt MSA


Kontaktinformation till våra medarbetare


TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer