Här är vi! Foto maj 2018

Organisation

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB leds av en styrelse med extern ordförande. För den operativa verksamheten finns en ledningsgrupp bestående av vissa delägare och ekonomichef. Samtliga delägare är aktiva i projekten, vilka för det mesta leds av företagets uppdragsansvariga med stöd av en stor grupp handläggare.

Ledningsgrupp


Staffan Corp, Ludmilla Larsson, Johanna Gill, Hanna Krögerström och Andreas Thöje


Ägargrupp


Staffan Corp, Ludmilla LarssonJohan Brogren, Johanna Gill, Rikard Frisk Hedin, Alessandro Lucca, Ingrid Moberg, Pär-Olof Olofsson och Andreas Thöje.


Styrelse


Staffan Corp, Ludmilla Larsson, Johan Brogren, Johanna Gill, Rikard Frisk Hedin, Pär-Olof Olofsson, Alessandro Lucca, Ingrid Moberg och Andreas Thöje.


Externa ledamöter: ordförande Joakim Arvius och ledamöterna Lotta Werner Flyborg och Olle Burell.

Arbetstagarrepresentanter: Gustav Cyrén , Emma Lund(Suppleant)


Kompetenser


Arkitekter, ingenjörer & visualisering/illustration

Hållbarhet:  Pernilla Ivarsson arkitekt SAR/MSA (Hållbarhetsansvarig) Pär-Olof Olofsson arkitekt SAR/ MSA, Ida Andersson, planeringsarkitekt/civilingenjör

Kreativa processer och processledning:
Alessandro M. Lucca, arkitekt SAR/ MSA, Pär-Olof Olofsson, arkitekt SAR/ MSA, Moulienne Giesecke, Inredningsarkitekt SIR/MSA/MFA, Björn Holm arkitekt SAR/ MSA, Andreas Thöje, arkitekt MSA

Detaljplanering: Ida Andersson, planeringsarkitekt/civilingenjör.

Sakkunnig tillgänglighet: Anna-Kersti Palm, arkitekt SAR/ MSA.


Kontaktinformation till alla medarbetare


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer