Utveckling

Forskning och utveckling är ett signum för Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.

Genom att vi hela tiden tillägnar oss ny kunskap, låter oss inspireras och provar nya idéer skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att uppnå den kvalitet, kreativitet och lyskraft som vi eftersträvar i våra uppdrag. Vi satsar mycket på vidareutbildning. Genom detta lyckas vi också attrahera duktiga personer och erbjuder våra medarbetare en miljö att utvecklas i.


Sedan flera år tillbaka samarbetar vi med professorn och arkitekten Ola Nylander på Chalmers Tekniska Högskola. Bland annat hjälper Ola till med att kvalitetssäkra och dokumentera våra FoU-projekt. Han stöttar oss i vårt interna utbildningsarbete och leder vår utforskande verksamhet Arkitekturforum. Det är en bred och medarbetarförankrad verksamhet där vi hanterar frågor från övergripande till detaljerad nivå. Från hållbarhet till inredning. Och med ett holistiskt synsätt, att skapa en helhet.


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer