FOU

Forskning och utveckling är ett signum för Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. Varje år investerar vi cirka sex procent av vår omsättning i forskning och utveckling. Det ger oss en fantastisk möjlighet att ta till oss ny kunskap som bygger på vetenskaplig grund. Vi har samarbete med nätverk av forskare och gör också egna praktiknära forskningsstudier. Vi ser ett stort värde i att dela med oss av vår kunskap, det gör vi bland annat genom att publicera egna studier och böcker som finns att läsa här.

Samarbete med akademin

Sedan flera år samarbetar vi med professorn och arkitekten Ola Nylander på Chalmers tekniska högskola. Han bidrar till att kvalitetssäkra och dokumentera våra FoU-projekt. Ola medverkar också i Arkitekturforum Bostad.


Centrum för boendets arkitektur

Vi är huvudpartner i och har samarbete med Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers tekniska högskola.


Vi bygger kunskap i Arkitektforum

Arkitekturforum är vår ”interna akademi” där vi i samarbete med forskare och fördjupar oss i särskilt intressanta och aktuella frågor. Arbetet är organiserat i fem forumgrupper: Bostad, Kontor, Stadsrum, Skola (i samverkan med Frida Brismar Pålsson, skolhusplanerare och specialist på lärmiljöer) och Äldreboende.


Bostadsundersökningar

Vi återvänder till våra bostadsprojekt för att få svar på frågor som: Hur blev det? Vad blev bra och uppskattat och kan tas med som erfarenhet i kommande projekt? Är det något som borde gjorts annorlunda?

År 2018 tog vi tillsammans med forskarna Ola Nylander och Kaj Granath vid Centrum för boendets arkitektur reda på vad de boende på Främlingsvägen i Midsommarkransen i Stockholm tycker om sitt bostadshus. Svaren samlades in både via djupintervjuer och enkäter.

Läs mer om bostadsundersökningen här.


Rum & ansvar – en vandrande utställning

Med utgångspunkt i arkitekturen som en del av samhällsbygget har vi skapat vandringsutställningen Rum & ansvar. Den ställer frågor kring vad som gör stadsbyggnad till stadsbyggnadskonst. Den är kort och gott en sammanfattning av allt vi lärt som stadsbyggande arkitekter. Utställningen har sedan 2011 varit på 20 platser i Sverige och också i Finland. På varje plats skapar den diskussion och goda samtal i dialog.

Kontakta Ludmilla Larsson om du vill vet mer.

Ladda ner Rum och ansvar – sju frågor om stadsbyggnadskonst här.


Kompetensutveckling

Vi bygger kunskap om arkitektur genom våra kontorsgemensamma studieresor som genomförs vartannat år. Vi reser ansvarsfullt för att studera projekt. På vår senaste resa under hösten 2021 åkte vi tåg till Skåne och gick i Sigurd Lewerentz fotspår.

Ett stående inslag i på kontoret är kompetensutveckling i form av lunchföreläsningar och tisdagsvisningar. Till lunchföreläsningarna bjuder vi in föreläsare kopplade till aktuella ämnen och på tisdagsvisningarna lär vi av varandra genom att exempelvis presentera aktuella projekt, tävlingar, nyheter inom Archicad, BBR eller PBL.


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer