Kv. Sorbonne i Stockholm. Ambition Miljöbyggnad Guld och WELL Core.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete handlar om att hantera flera frågor samtidigt, som människans behov, naturens möjligheter och begränsningar och smart användning av resurser. Vi har under många år byggt upp ett stort kunnande inom hållbarhet i ordets bredaste bemärkelse.

Hållbarhet

Med ett humanistiskt förhållningssätt och holistiskt perspektiv söker vi lösningar som bidrar till hållbarhet ur flera aspekter. Ekologiska, sociala och ekonomiska intressen balanseras och blir till värde för våra beställare, brukare och för framtiden. Holistiskt perspektiv innebär att utgå från både människa och natur och från vad vi påverkar med det vi ritar. Att beakta både nutid och framtid, enskild individ, den större gruppen och hela samhället.

Våra dagliga beslut påverkar kommande generationer. Genom medvetenhet, kunskap och engagemang hjälper vi våra uppdragsgivare att ta ansvar för en hållbar framtid och ett fossilfritt välfärdssamhälle. Hållbarhet är komplext och målkonflikter är oundvikligt och därför är det nödvändigt att ha en levande dialog om hållbarhetsfrågorna. Från projektstart diskuteras projektets förutsättningar och målsättningar internt samt tillsammans med beställare och experter utifrån en hållbarhetskarta som täcker in de fokusområden som är viktiga i vår bransch. Kartan följs regelbundet upp under projektets gång och synkroniseras med eventuella tillkommande krav och mål i senare skeden.

Genom kontorets omfattande FoU-arbete som omfattar föreläsningar och utredningar får vi kunskap som vi tar med oss in i projekten. FoU-arbetet ger oss också möjlighet att utvärdera våra genomförda projekt, ofta framtagna tillsammans med CBA, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers.

Certifiering, erfarenhet och kunskap

BREEAM

City Lab

Fit Well

KUL

LCA

LEED

Medborgardialog

Miljöbyggnad

Noll CO2

Ombyggnad och återbruk

Passivhus

Permakulturdesign

Svanen

Träbyggnad

Well

Vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015. Detta innebär att vi gör interna och externa kvalitets- och miljörevisioner årligen.

Medlemskap

CC Build, Centrum för cirkulärt byggande, associerad part

Bofrämjandet, Ludmilla Larsson, styrelsemedlem

CBA, Centrum för boendets arkitektur

SGBC, Sweden Green Building Council

Lotta Werner Flyborg (vd SGBC) ingår i vår styrelse sedan 2021

Ludmilla Larsson ingår i operativa rådet EU Taxonomi hos SGBC

Vi har antagit

Architects Declare

Kontakt

Hållbarhetsgruppen driver frågor om hållbarhet och kompetensutveckling inom området.

Pernilla Ivarsson, hållbarhetsansvarig, arkitekt SAR/MSA

Patrik Hammarlund, byggnadsingenjör

Reija Toivio, arkitekt SAR/MSA, SAFA


Välkommen att ta kontakt med oss!


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer