B&F skriver under klimatuppropet Architects Declare

Brunnberg & Forshed skriver under klimatupprop

Vi står både inför stora klimatförändringar och en stor förlust av biologisk mångfald. Denna dubbla kris är vår tids största utmaning. Utformningen av samhället och byggnader påverkar miljön och idag utgör byggindustrin 40% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen (CO2), förutom byggsektorns direkta påverkan av landskap och miljö.

Därför startades det globala klimatuppropet Architects Declare, som vi på Brunnberg & Forshed nu har ställt oss bakom. Bara i Storbritannien har 600 kontor skrivit under, i Sverige har nu ca 50 kontor skrivit under.

Det krävs ett paradigmskifte inom bygg- och samhällsbyggarbranschen, för att kunna möta dessa utmaningar utan att utarma jordens resurser. Vi behöver tillsammans med kunder och branschkollegor utveckla samhället och våra verktyg så att både det befintlig bebyggelse och nybyggnation kan fungera som ett förnybart och självförsörjande system. Vi har verktygen och forskningen, men vi måste tillsammans implementera dem. Därför ska vi som arkitektkontor se dessa brister och åta oss att förbättra oss själva och våra kunders arbetsmetoder för att kunna förbättra det befintliga och skapa ett samhälle som har en mer positiv inverkan på världen.

 

Läs mer om Svenska Architects Declare.

Läs mer om Brittiska Architects Declare.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer