Staffan Corp, vd, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Lina Zackrisson, Ensamhetsrevolutionen och Ludmilla Larsson, vvd, arkitekt MSA.

Brunnberg & Forshed ökar engagemanget i social hållbarhet

första arbetsgivare att ansluta till KAMRAT

Som första arbetsgivare ansluter sig Brunnberg & Forshed till Ensamhetsrevolutionens nya system KAMRAT som utvecklats för att byta ensamhetskänsla mot en ökad känsla av sammanhang. All personal kommer att erbjudas verktyg för självutveckling och stöd för att etablera och bygga relationer. Syftet är ökad social hållbarhet på kontoret.

– Friskvårdsförmåner är en hygienfaktor i arbetsgivares erbjudande till medarbetare idag. Vi har under lång tid arbetat med frågor om social hållbarhet i våra uppdrag. Nu är vårt mål att leva social hållbarhet också på kontoret. Vi är stolta över att som första arbetsgivare ansluta till Ensamhetsrevolutionens KAMRAT. Vi ser detta som friskvårdsbidraget 2.0, säger Staffan Corp, vd på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Ensamhetsrevolutionen har sedan tidigare coachat hyresgäster i flerbostadshus och arbetat för ökad granngemenskap genom systemet Kamratslingan. Det nya KAMRAT är designat för att utveckla medarbetare genom individuell coachning. Essensen och det unika är att tillhandahålla ett strukturerat tillvägagångssätt för att knyta nya kontakter. Syftet är att bidra till minskad ensamhet och ökad känsla av sammanhang på kontoret.

– Jag är oerhört glad att få implementera den nyligen lanserade KAMRAT för Brunnberg & Forshed. Det är ett stort steg framåt för vad en arbetsgivare kan göra för sina medarbetares välmående. Efter pandemin när många gått över till hybrida arbetssätt har vi blivit mer medvetna om vikten av gemenskap. Men, det är inte alltid lätt att få det att hända. Genom KAMRAT ges möjligheter att lära känna människor på nya sätt. Vi har mycket mer gemensamt med varandra än vi har olikheter. KAMRAT är till för att bana väg för det, säger Lina Zakrisson, grundare av Ensamhetsrevolutionen.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer