KONTAKT Anna-Kersti Palm
PUBLICERAT 2019-04-10

Bostadsundersökningen om Främlingsvägen

Vad tycker de boende?

På Sveriges Arkitekters arkitekturfrukost i slutet på mars presenterades den bostadsundersökning som CBA, Centrum för boendets arkitektur och Brunnberg & Forshed genomfört på Främlingsvägen i Stockholm. Den gjordes genom intervjuer och enkäter under 2017, där de boende fick svara på frågor både om sin lägenhet, om huset och om gården. De fick även rita upp hur de möblerat och byggt om. De medverkande arkitekterna och byggherren Stockholmshem bidrog också. Under frukosten berättade professor Ola Nylander, CBA Chalmers och arkitekterna Ludmilla Larsson och Anna Kersti Palm från Brunnberg & Forshed om projektets förutsättningar, gestaltningen och om bostadsundersökningen. Rikard Hedin och Anna Larsson var också var med i projektet. Här kan du se hela föredraget på film.

Bokenen är klar.
Nu är boken klar som handlar om projektet, undersökningen och de slutsatser som drogs. Den heter ”Förtätning på Främlingsvägen” och finns till försäljning på Svensk Byggtjänst.

Seminarier på Brunnberg & Forshed hösten 2019.
Under hösten planerar vi några fördjupande frukostseminarier tillsammans med Ola Nylander och arkitekter från Brunnberg & Forshed. Där berättar vi mer om projektet, undersökningen och de slutsatser som drogs. Är du intresserad av att deltaga, skicka ett mail till info@brunnbergoforshed.se

Några reflektioner
Arkitekturforskning har små forskningsanslag jämfört med andra branscher, och inom det forskningsfältet ligger just bostäder som ämne ganska långt ner på listan. CBA menar att läget är ganska bekymmersamt när det kommer till arkitekturforskning över lag, vilket bland annat Sveriges Arkitekter, har uppmärksammat. CBA vill ändra på det, skapa diskussion och höja kunskapsnivån. CBA genomför även fler bostadsundersökningar tillsammans med andra arkitektkontor.

Ludmilla Larsson på Brunnberg & Forshed, berättar om anledningen till att kontoret genomför den här undersökningen:

"Att få veta hur människor använder och vad de tycker om våra bostäder är viktigt. Vi får värdefull kunskap och det hjälper oss också att diskutera med våra beställare och få mer gehör för vår kompetens. Det blir lättare att motivera varför det är så viktigt med arkitekturkvalitet vad gäller utförande och material. Undersökningen visar också att frågor som handlar om funktion, möblerbarhet, ljus, rumsformer och rumsorganisation uppfattas som väldigt viktiga för de boende. Det kan tyckas självklart, men den här omsorgen om detaljer och kvalitet i materialval är mycket betydelsefulla delar i de boendes upplevelse av sin bostad. Sen är det extra kul att göra det ihop med CBA som vi har varit en del av sedan starten."

Anna-Kersti Palm håller med: "Jag hänvisar ofta till undersökningen, den är väldigt bra att ha i ryggen och jag märker att våra beställare lyssnar. Fler arkitektkontor borde göra sådana här undersökningar."

Vilka är då de viktigaste slutsatserna?

"Det är en omfattande rapport där mycket var som vi trodde, men det kommer även fram en del som förvånar oss." berättar Ludmilla. "Den viktigaste slutsatsen är att vi har fått bekräftat att vi gjort rätt i mycket. Stockholmshem har varit en lyhörd uppdragsgivare och vi har kunnat arbeta utifrån vad vi tror på, även om vi förstås har fått kompromissa på vissa saker. En sak som var tydlig är att människor vill ha flexibilitet. Det ställer krav på oss arkitekter vad gäller rummen, att vi prov-möblerar på flera olika sätt. Men också vad gäller installationer, eluttag osv. Sen kan vi konstatera att människor har allt större möbler, vilket påverkar de standardmått som finns för rummen. Det är bredare sängar, men också större soffor. Det finns också större behov av förvaring."

Anna-Kersti tillägger: ”jag gjorde en en annan reflektion, som kanske inte direkt har med bostadsundersökningen att göra; att behovet av större ytor som människor har, går på tvärs mot en allmän ambition att sänka bopriserna genom att krympa ytorna. Det är en svår ekvation”

Projektet nominerades 2014 till Årets Stockholmsbyggnad. Här kan du se mer om projektet.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer