En magisk lunchföreläsning

Om hur barn skapar magiska lekplatser

”I Magiska Trädgården i Stockholm blir barnen arkitekter och stadsutvecklare. Amanda Larsson, upphovskvinna och initiativtagare till projektet, frågar sig vad som händer med både vuxna och barn när staden förändras. Hur blir det när tidigare givna förutsättningar kastas om och det man tidigare ägnat sig åt kanske inte längre är möjligt?”

När barn är med och utformar sina lekmiljöer blir de väldigt annorlunda jämfört med de ganska trista lekplatser som man ofta ser. Amanda Larsson besöker oss på en av våra återkommande lunchföreläsningar och berättar om hur barnen ser på omvärlden. Och hur bra det kan bli när de får vara med och bestämma hur miljön ska utformas.

I de projekt som Amanda gjort visar sig barn inte oväntat vara både rättvisa och kloka. De tänker faktiskt hållbart och vill att alla i ska trivas och fungera, såväl kompisar som morfar som syrran. De tänker ofta till och med på vägen till och från parken och ser inte det som att den slutar där. De vill ha buskage att gömma sig i och klippor och träd att klättra i - och de är inte rädda. Barn är oftast försiktiga om sig själva och anpassar tempot för att inte ramla och slå sig. En gummimatta kan ha motsatt effekt genom att invagga barnet i en falsk säkerhet och faktum är att vanliga lekplatser är betydligt mer olycksdrabbade än naturliga miljöer. Traditionella lekplatser är snarare skapade utifrån ett gammalt paradigm, med en hemmafru som sitter på en bänk och tittar på barnens lek, än för dagens människor.
Men vilka möjligheter finns då att skapa de här miljöerna i vår regelstyrda verklighet där säkerhetsfrågor, ekonomi, markutrymme och starka traditioner dominerar? Varför ser vi så olika på byggda lekmiljöer och en vanlig skog – för vem kan påstå att en skog är helt säker? Svaret är till viss del hur vi definierar platsen, de oerhört hårda säkerhetskraven kan till exempel till viss del rundas genom att definiera det som en skulpturpark. Och det handlar förstås om vilja och engagemang, men också samverkan och respekt för varje parts intressen.
När det kommer till den magiska trädgården på Kvarnholmen, skapade en engagerad affärsutvecklare en plan för hur Kvarnholmen skulle utvecklas med kultur i fokus. Han medlade sedan mellan kommun, byggherrar och kulturproducenter för att göra verklighet av projektet. Tillsammans med parterna i utvecklingsbolaget för Kvarnholmen lyckades Amanda Larsson sen skapa en pop-up trädgård med trädgårdscafé, galleri, musik och boule. Trädgården levde och utvecklades i tre år mitt ibland lyftkranar och byggstök och blev en härlig och rolig park som besöktes av många. Platsmarknadsföring och social hållbarhet i en smäll - till glädje för såväl vuxna som barn.

Möjligheterna att göra något roligt, oförutsägbart och personligt på en tillfällig plats kanske också är större än om parken ska vara permanent - men varför behöver det vara så? frågar vi oss.
Utgångspunkten för Magiska Trädgården är barnkonventionen som bland annat handlar om alla barns rätt till en barnanpassad livsmiljö. På olika workshops som genomförs på såväl skolor och fritids som i privata sammanhang, får barnen bli magiska barnarkitekter och leka fram olika förslag och idéer, berätta, rita och bygga modeller. På köpet lär de sig mer om sina rättigheter och får känna att de kan få vara med och bygga staden. Amanda har en dröm om talarstolar för barn, där de får öva på att göra sin röst hörd.

I begreppet ” Homo Ludens - den lekande människan” beskrivs leken som ovärderlig för vår utveckling. Den formar oss, gör oss mänskliga och tränar oss att förstå varandra och till att umgås på ett fredligt sätt. Den släpper fram kreativitet och hjälper oss bli fria från regler och gränser. Och den tar inte slut för att vi blir vuxna. Amanda avslutar med uppmaningen att vi arkitekter ska leka mer – och lyssna och lära av barnen för att tänka nytt.
Amanda Larsson

Magiska Trädgården

Magisk Trädgård from Visionary Films Stockholm on Vimeo.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer