Forum Bygga Skola

Utveckling av framtidens lärmiljöer

Mer än 1000 nya skolor ska byggas i Sverige under 15 år. Ännu fler ska renoveras och byggas om. Under hösten har vi haft fokus på framtidens lärmiljöer, både för vårt eget lärande men också att bidra med vår erfarenhet och kompetens.

I slutet av november var Andreas Svensson och Alessandro M Lucca på plats på den stora konferensen Arena Bygga Skola, i Malmö. Andreas menar att i arbetet med framtidens skola och lärmiljöer så handlar en betydande del av arkitektens uppdrag om att förstå frågan. ”Skolprojekt är komplexa uppdrag, och därför är utbytet av kunskap, erfarenheter och metoder mellan olika yrkesgrupper så viktigt.”


Vi har också lärt oss massor i mötena med Frida Brismar Pålsson. Frida är konsult inom lärande och arkitektur och är grundare av Paradisproduktion  – Sveriges första tvärsektoriella studio i gränslandet mellan pedagogik och arkitektur. Vi har träffat henne regelbundet hela hösten, för att vässa vår kunskap om analys och konceptutveckling för framtidens skolmiljö: Fokus på lärande och välbefinnande baserat på akademisk forskning och pedagogisk know-how.

Och sist men inte minst! Lagom till jul blev det klappat och klart att Brunnberg & Forshed är stolt partner till Forum Bygga Skola från och med 2019. Vi bidrar på så sätt med vår kompetens till den omvälvande utveckling som svensk skola står inför; inom 15 år ska mer än 1000 skolor ska byggas, och många fler ska renoveras och byggas om. Samarbetet ser mycket lovande ut och vi ser fram emot ett mycket spännande år, där vi möter kommuner, byggherrar, förvaltare, pedagoger, forskare och många, många fler. Kanske också dig?

Läs mer om Bygga Skola och förstås vårt skolprojekt i Arvika.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer