Framtiden är cirkulär

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi gått med som associerad part i CC Build, Centrum för cirkulärt byggande!

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, vill skapa förutsättningar för återbruk i industriell skala och bidra till cirkulära materialflöden. Detta möjliggör en mer resurs- och klimateffektiv samhällsutveckling där avfall blir till resurser och utvinning av jungfruliga tillgångar hålls tillbaka.

CCBuild är en samverkansarena för återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning som har fått stor uppslutning från bygg- och fastighetsbranschen. Numera deltar närmare ett hundratal samarbets- och associerade parter i arbetet.

CCBuild erbjuder digitala verktyg som underlättar återanvändning av byggmaterial och möbler, men även nätverk, utbildningar och guider för att stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorn.

Arbetet startade 2015 som ett samverkansprojekt med stöd från Vinnova, inom deras program för utmaningsdriven innovation. Nu är projektet inne på det tredje steget som innebär att vidareutveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Läs mer på webbsidan här!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer