Hannes Frykholm

Hannes Frykholm tillbaka

Vår medarbetare Hannes Frykholm är tillbaka på kontoret efter avslutad doktorsavhandling på KTH.

Efter att ha doktorerat på Kungliga Tekniska Högskolan har vår medarbetare Hannes Frykholm kommit tillbaka till kontoret efter fem år. Vi är glada att Hannes är tillbaka och ser fram emot att ta del av hans forskning och hitta nya vägar att utveckla metoder tillsammans.

Hur känns det att vara tillbaka på kontoret?

Det känns roligt. Jag har sett fram emot att sätta mig vid ritbordet igen och det är kul att återse alla kollegor från förr, och lära känna nya.

Hur var det att forska?

Jag känner mig privilegierad som fått ägna fem år åt att forska om arkitektur och stadsbyggnad. Att skriva en avhandling är ett periodvis slitsamt och ensamt arbete, men på samma gång berikande. Belöningen ligger i känslan av att med stöd av tidigare forskning själv kunna bidra till kunskap och debatt.

Vad forskade du om / vad handlade din avhandling om?

Min forskning handlar om tre gränsrum mellan byggnad och stad, där relationen mellan arkitektur och stadsomvandling kan studeras. Den centrala forskningsfrågan, hur arkitektur förmedlar stadsomvandling, diskuteras genom platsnära och teoretiskt underbyggda undersökningar av tre byggnader: ett hotell, ett konserthus, och ett casino. Forskningen visar på ett samspel mellan ”mikroskopiska” förändringar av byggnadernas entréer (renoveringar, tillbyggnader, underhållsarbete osv) och en pågående förändring av staden utanför. Poängen är att arkitekturens interiöra rum kan läsas i relation till omvandlingar på urban nivå. I grunden ställer projektet frågan om arkitekturens roll i den kapitalistiska staden, och hur den rollen kan utmanas? Arkitekturens instabila karaktär, som den beskrivs i fallstudierna, tillåter oss att betrakta konstruktionen av staden från dessa byggnader som ett oavslutat projekt, med inneboende möjligheter till förändring bortom ekonomisk vinst.

Kan du ta med dig något från din tid som forskare till kontoret?

Jag tror att det viktigaste jag tar med mig från forskningen är en slags ”oren” metod, vad Felix Guattarí benämner som transversalitet, dvs. att försöka utmana etablerade kategorier, och upprätta nya tvärsektioner mellan verksamheter som ofta är separerade. För oss som arkitekter blir en viktig del av denna metod att använda många instrument samtidigt – att CAD:a, att skriva om det vi gör, att experimentera med rittekniker, att läsa arkitekturteori, att bygga fysiska modeller, att 3d-modellera, att observera platsen och människorna, osv – innebär att hela tiden närma sig arkitektur från många olika håll. Det innebär att förstå arkitektur som ett komplext men möjliggörande projekt.

 

Hannes avhandling finns att köpa på Konst/ig Bokhandel.

 

Kontaktuppgifter till Hannes Frykholm

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer