Klimatberäkningar i tidiga skeden

Brunnberg & Forshed medverkar i utvecklingsprojekt genom Svenska miljöinstitutet för att utveckla teknik och metodik för klimatberäkningar i tidiga skeden

Vi har haft startmöte i det IVL-drivna utvecklingsprojektet ”Öppet byggdelsregister - Förenklad teknik och metodik för dig som vill klimatberäkna med BIM-modellen som underlag”. Utvecklingsprojektets syfte är att ta fram teknik och metodik som gör att klimatberäkningar i tidiga skeden kan förenklas.

För att kunna utföra klimatbesparande åtgärder behöver klimatkalkyler utföras i tidiga skeden, i de skeden av processen då större vägval kring till exempel stomval och fasadmaterial görs. Klimatberäkning i detta skissande skede kräver ett annat arbetssätt då byggnadens volym och byggdelar är mer formbara än i senare skeden och kan förändras under skissperioden.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan fastighetsägare, arkitekter, entreprenörer och verktygsleverantörer.

Vi är peppade att sätta igång arbetet tillsammans med övriga samarbetspartners!

För mer info, spana in IVL’s hemsida om projektet.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer