Marievik i Liljeholmen, ett av kontorets två komplexa stadsbyggnadsuppdrag med fokus på ombyggnad och transformation. Foto: Fredrik Sweger

Komplexa stadsbyggnadsprojekt med fokus på ombyggnad

Marievik och Alviks strand är två uppdrag som valt riktning

I en tid då hållbarhet blivit allt viktigare i samhällsbyggandet har många stora stadsbyggnadsprojekt ändrat riktning, nu med fokus på en betydligt högre andel bevarande och ombyggnad. På kontoret arbetar vi just nu med två större stadsbyggnadsprojekt där ombyggnad och transformation står i fokus; Alviks strand och Marievik.

Uppdragen är komplexa, därför arbetar vi i tvärdisciplinära team med flera parallella utredningsprocesser för att förstå områdets möjligheter och befintliga byggnaders tekniska förutsättningar. Exempelvis kan byggnaders hållfasthet, påverkan på underjordiska konstruktioner, gestaltning av bottenvåningar och relationen till omgivningen behöva utredas för att sedan passas in med nya, varsamt gestaltade tillägg. Samtidigt håller vi ihop den övergripande strukturen och gestaltningen så att det blir en bra helheten med vår gedigna erfarenhet av att skapa social arkitektur i mänsklig skala.

Områden i transformation där ombyggnad kommer före nybyggnad får ofta en tydligare identitet och blir mer sociala, befolkade, trygga och attraktiva. De kan erbjuda en större variation av innehåll vilket ger goda förutsättningar för att skapa levande och intressanta stadsmiljöer. Detta leder till att fastighetsägare kan satsa och investera mer på området och uppnå högre kvaliteter både inuti och mellan husen.

Att få möjligheten att arbeta i den här typen av projekt och team ger oss massa ovärderlig kunskap och vi lär oss nya arbetssätt som vi kommer att se mer av i framtida stadsutvecklingsuppdrag. En fantastisk utveckling som vi är glada att få vara en del av och som vi ser fram emot att kunna dela med oss!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer