Ombyggnad

Vi har lång erfarenhet av många olika typer av ombyggnadsprojekt. Från utveckling i befintliga stadsdelar, ombyggnad och tillbyggnad av kontor, renovering av miljonprogramsbostäder och restaureringar till återbrukad inredning. Att värdesätta och använda våra redan byggda miljöer är en viktig del i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

I all planering och byggnation är många experter involverade – de har tänkt ut något smart vi behöver ta vara på och förhålla oss till. Ekonomiska och sociala värden har skapats och vi bör så långt som möjligt bygga vidare på dem. I det befintliga ligger stora mängder resurser inbäddade. I tider av klimatkris och resursbrist är det synnerligen angeläget att ta tillvara det som redan finns; Renovera lokaler för befintlig verksamhet, anpassa en byggnad eller lokal till en ny verksamhet och återbruka byggdelar och material när det är möjligt. Genom detta minimeras behovet av att använda nytt material. Det minskar klimatavtryck och vi undviker att ta jungfrulig mark i anspråk.

Miljöer och byggnader bär på minnen, historia och resurser. Människor har relationer till platserna och naturen har anpassat sig. Behoven och möjligheterna är olika i varje projekt, att analysera platsen väl och ta vara på det befintliga är en viktig utgångspunkt för oss.

Kontakt ombyggnad
Johan Brogren
Vi har lång erfarenhet av många olika typer av ombyggnadsprojekt. Från utveckling i befintliga stadsdelar, ombyggnad och tillbyggnad av kontor, renovering av miljonprogramsbostäder och restaureringar till återbrukad inredning. Att värdesätta och använda våra redan byggda miljöer är en viktig del i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

I all planering och byggnation är många experter involverade – de har tänkt ut något smart vi behöver ta vara på och förhålla oss till. Ekonomiska och sociala värden har skapats och vi bör så långt som möjligt bygga vidare på dem. I det befintliga ligger stora mängder resurser inbäddade. I tider av klimatkris och resursbrist är det synnerligen angeläget att ta tillvara det som redan finns; Renovera lokaler för befintlig verksamhet, anpassa en byggnad eller lokal till en ny verksamhet och återbruka byggdelar och material när det är möjligt. Genom detta minimeras behovet av att använda nytt material. Det minskar klimatavtryck och vi undviker att ta jungfrulig mark i anspråk.

Miljöer och byggnader bär på minnen, historia och resurser. Människor har relationer till platserna och naturen har anpassat sig. Behoven och möjligheterna är olika i varje projekt, att analysera platsen väl och ta vara på det befintliga är en viktig utgångspunkt för oss.

Kontakt ombyggnad
Johan Brogren

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer