Platsen som en blandning

Synergier av densitet, mix och tillgänglighet

Vi fick ett intressant besök häromveckan då Kim Dovey kom till vårt kontor för att prata om ”Platsen som en blandning”. Kim är Professor of Architecture and Urban Design at the Melbourne School of Design, University of Melbourne och författare till flera böcker. Besöket skedde inom ramen för kontorets FoU där vi fördjupar oss I aktuella frågor och får möjlighet till inspiration, diskussion och reflektion.

Kim Dovey pratade om förhållningssättet att se på en plats utifrån en blandning, med fokus på flöden, inbördes förhållande, morfogenesis dvs formförändringar, karaktär och atmosfär och inte minst anpassningsbarhet - sammantaget allt som träder fram ur urbana konstellationer. Med en komplex modell kan platser och städer jämföras utifrån hur blandningen är av funktion, population och stadsliv. Kim pratade kring aspekter av dessa olika dimensioner och hur de relaterar till varandra och påstår att stadsdelar med en god blandning inom ett specifikt område skapar ”walkability” som ger en god stadshälsa genom lägre utsläpp, högre produktivitet och rättvisare städer.

Kim Dovey is Professor of Architecture and Urban Design at the Melbourne School of Design, University of Melbourne. He is author of Framing Places and Becoming Places; recent books include Urban Design Thinking (2016) and Mapping Urbanities (2017). Current research is focused on informal settlements and urban morphology.

Intressant länk: The ConversationYour browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer