Bildkälla: Besqab

Smart med tätare stad på höjden

Brunnberg & Forshed gestaltar bostadsprojekt i Mariehäll, Stockholm.

Besqab ska bygga lägenheter ovanpå en industribyggnad. Energismart och bra ur hållbarhetssynpunkt, säger vår arkitekt Philip Treutiger som intervjuas i Fastighetstidningen.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det energismart att utgå från en befintlig grund. Vi börjar inte från noll utan kan använda oss av den infrastruktur och de byggstenar som redan finns på plats. I projektet Nivå är vi tvungna att strikt förhålla oss till det befintliga, eftersom det finns pågående verksamhet under hela byggtiden som inte får störas. Det innebär att vi tvingas till att effektivt utnyttja befintlig kapacitet.

Läs hela artikeln här !

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer