Solbacka i Kumla

Lilla Badhustorg ger det gamla badhuset en självklar plats i staden

Vårt förslag till idétävlingen i Kumla har utsetts till vinnare!

Kommunen önskade att få idéer och inspiration till Solbackaområdet, ett centralt beläget område längs med järnvägen i Kumla. Uppgiften var att presentera ett förslag som skulle bidra till en hållbar utveckling för en del av Kumlas stadskärna. Förslagen skulle ha fokus på bostäder, hotellverksamhet med utrymme för konferens och restaurang samt vardags- och nöjesliv.

Lilla Badhustorg ger Kumlaborna mer Kumla i Kumla! Genom att förstärka och bygga vidare på stadens mönster, skala och typologi, samt att intensifiera stadskärnan med mer attraktiv bebyggelse, skapas en starkare och mer resilient stadskärna. Det gamla badhuset i tegel får en ny, framstående roll och blir fondmotivet till stadens nya offentliga rum och upplevelseattraktion. Det gamla varmbadhusets historia spiller bokstavligt talat ut på torget och synliggörs genom ett roligt och interaktivt vattenspel för lek och rekreation. Mot spårområdet placeras verksamheter med en högre skala, som skyddar mot buller och riskavstånd. Här skapas också ett nytt utropstecken i staden, ett höghus i trä. Kumlas nya landmärke innehåller hotell med utsikt över hela slätten, i de kringliggande volymerna som utgör ett kvarter för evenemang och co-working, inhyses kontor, konferens och ytor för events. Kvarteret blir en levande plats för både Kumlabor, turister och besökare. Norr om det nya torget förläggs ett tätt bostadskvarter som möter sin omgivning.

Utdrag ur Juryns utlåtande:
"Förslaget har på ett tydligt sätt visualiserat ett innovativt och nytänkande förslag med en urban stadsmässig karaktär. Brunnberg & Forshed lutar sig mot befintlig struktur för att kunna bevara så mycket som möjligt, samtidigt som förslaget ger platsen en ökad stadskaraktär som väl speglar omkringliggande bebyggelse i söder och öster. Kvartersstrukturen för bostadsbebyggelsen kopplas tydligt ihop med den stadskaraktär som finns i omgivningen och sammanlänkas fint med villabebyggelsen som är belägen norr om området. Med Lilla badhustorg omgivet av verksamhetslokaler får Kumla centrum ett nytt umgängeshörn som tillför en intimitet som idag saknas. Förslaget anspelar på platsens tidigare användning då det gamla badhuset får en självklar roll som kulturbärare på platsen och speglas i omkringliggande arkitektur genom användning av tegel och med i princip genomgående sadeltak, samtidigt som träfasaderna med hög detaljrikedom ger platsen en modernitet."

Tusen tack för det fina utlåtandet!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer