Staffans vd-ord 2022

Starkt resultat i orolig tid

2022 låter sig nästan inte sammanfattas – så omtumlande händelser i världen som påverkat oss alla både yrkesmässigt och privat. Jag gläder mig trots tiderna åt medarbetarnas fina insatser som bidragit till kontorets goda ekonomiska resultat, nya kunder, ny kunskap och uppmärksammade projekt.

Vi gick in i 2022 med känslan av positiv utveckling. I omvärlden talade vissa till och med om det nya glada tjugotalet. Men, i februari invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina och krig i vårt närområde var ett faktum. Det var ett glapp mellan vad säkerhetsexperter och vi vanliga dödliga förstod. Konsekvenserna för vår verksamhet kom inte direkt, utan först efter ett tag när inflationen tog fart, energipriserna och räntan stack iväg uppåt och byggmaterialen blev mycket dyrare.

Bostadsmarknaden blev osäker
Bostäder är ett av våra starkaste affärsområden sedan nästan 75 år. I spåren av rådande världsläge minskades nyproduktionen, bostadsbristen till trots. Bostadsköparna blev mer försiktiga när deras privatekonomi påverkades negativt. Trots att det här gav effekt på vissa av våra bostadsuppdrag, några bromsade in andra stoppades helt, så gick året förvånansvärt bra. Våra kunder flyttade fokus från produktion till tidigare skeden. Lågkonjunkturen lät vänta på sig. Samtidigt löpte några av våra stora kontors- och samhällsfastighetsprojekt på riktigt bra.

Möten och nya kunder
I oroliga tider ökar behovet av att mötas. Vi hade fokus på att träffa kunder och att göra roliga saker tillsammans. I Almedalen och på Business arena, Stockholm hade vi många givande och utvecklande möten. Det strukturerade ackvisitionsarbetet vi påbörjade för ett drygt år sedan bar frukt. Nya kunder fick upp ögonen för oss, det ledde bland annat till ett ramavtal med Morastrand AB för förskolor, skolor och vårdboenden.

Prisregn över vår inkluderande skola
Minnebergsskolan i Arvika blev som enda svenska finalist uttagen till Det nya europeiska Bauhauspriset 2022. Vår skola för 900 grundskoleelever svarade väl mot EU-kommissionens ambition att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser. Skolan som utformats med personalen och pedagogisk expertis har mottot ”En skola för var och en”. Den vann föreningen för Hållbart byggande i Värmlands pris Grundstenen och nominerades till Värmlands Arkitekturpris. Allt oerhört hedrande och något vi verkligen sträcker på oss för. Utanför Borås påbörjades färdigställande av Viskafors trygghetsboendet under året. ”Friskafors” – vår benämning – är ett boende med höga ambitioner på social hållbarhet, hög livskvalitet och ett gott och friskt liv. Det här är exempel på projekt som ger oss hopp om framtiden.

Hållbarhet, så klart
Arkitektkontor är viktiga kuggar i ett hållbart samhällsbygge. Vi har därför haft hållbarhet som ett av våra FoU-teman senare år. Under 2022 lärde vi mer om livscykelanalys (LCA) på heldagskurser med externa föreläsare.

Nya hyresgäster
Sedan pandemin har våra lokaler varit något för spatiösa. Vi har sökt passande samarbeten och hittade nya hyresgäster i slutet av året. Dels enmansföretagare med kopplingar till KTH, dels ett techbolag med en egenutvecklad app för trogna kunder.

Balans i nytt läge
I skrivande stund konstaterar jag glädjande nog att vårt preliminära resultat pekar på att vi når budget och en vinst på runt sju procent. Jag är mycket stolt över alla medarbetare som trots en vikande konjunktur sett till att vi lyckats så bra. Möjligen har det att göra med att vi är ett bolag som har tacklat konjunktursvackor tidigare med gott resultat. Oavsett är vi alla stolta över 2022 och det vi har åstadkommit.

Det tar tid att hitta balans i ett nytt läge. Med ett positivt resultat, stabil ekonomi, nya kunder, fokus på uppdragen och också nödvändig anpassning ser jag med viss tillförsikt fram emot 2023. På våra bord ligger flera större kontorsprojekt och vi skissar och arbetar i tidiga skeden. Hållbarhet är glädjande nog allt mer i fokus. En del bedömare tror att vi kan vänta en vändning under 2023. Låt oss tro det. Jag recyklar mitt slutord från vår förra årsredovisning: Vårt bästa bidrag att hantera en osäker omvärld är att fortsätta ha engagemang, tillit och hopp.

Kika in Friskafors trygghetsboende här!

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer