St Christine Hall

Engagemang

Vi har under åren stött Arkitekter utan gränser, Barncancerfonden/Team Rynkeby och Situation Stockholm.

St Christine’s skola för föräldralösa barn i Kenya


Sedan 2001 stödjer kontoret ett projekt för föräldralösa barn i Kabondo i Kenya. En anställd vid skolan vittnade då om att föräldralösa barn i hans hemby ökade i antal på grund av AIDS. Framtiden för dessa barn utan skolgång var mycket mörk. En ideell förening bildades av stockholmslärarinnan Christine Svensson och senare, när skolan bildades, fick den hennes namn, St Christine School. Björn Dahlberg, arkitekt hos Brunnberg & Forshed, ritade skolan och 2004 påbörjades bygget för förskoleklassen och årskurserna 1-8. Med hjälp av byns lokala byggare lades grunden till de två första klassrummen. Projektet skred vidare. Man samlade pengar och fick kontakt med givmilda donatorer och på sju år har det vuxit med ett klassrum per år, kök samt flera mindre hus för olika ändamål. En styrka har varit att alla i föreningen arbetar ideellt och alla insamlade medel går direkt till skolan.Brunnar har borrats och elektricitet har dragits in. En rad sidoprojekt har startats bland annat för änkor och ensamstående mödrar som får vuxenutbildning i skolan och utbildning i sömnad. Man har också startat en getbank och en kycklingbank för de mest behövande.


Bra standard och goda studieresultat


Bygget utförs i bästa lokala standard, med stengrund, gjutna golv, putsade tegelväggar, fönster med stålgaller, trädörrar, tak av korrugerad plåt och rinnande vatten och elektricitet. Lokal arbetskraft och lokalt material utnyttjas för att de satsade pengarna ska komma byn till största nytta.Lärare och övrig personal är anställda av föreningen. Undervisningen sker på engelska och barnens studieresultat är mycket goda. I de lokala testerna hamnar skolans elever högst upp. En del av framgången är att barnen får skolmåltider men troligen sporras de också av uppmärksamheten av alla besök från Sverige.


Framtiden


Skolan har för närvarande cirka 300 barn och 10 lärare. Man kommer att behöva bygga ytterligare 2-4 klassrum och år 2013 ska projektet överlämnas till en lokal stiftelse. För närvarande byggs en liten administrationsbyggnad med rektorsexpedition och lärarrum. Även här kommer Brunnberg & Forshed att bidra med arkitektarbete och med ekonomiska bidrag.


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer