FoU

FORSKNING OCH UTVECKLING

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor har en starkt förankrad tradition att vilja förstå sin omvärlds behov. För att göra det menar vi att delaktighet i den akademiska världen är av största vikt. Vi har under de gångna åren haft omfattande samarbete med bl a Chalmers och KTH. Omkring 6% av vår omsättning lägger vi på FOU.

AKADEMI – Professor Ola Nylander, CTH, stöttar oss i vårt interna utbildningsarbete och leder vår utforskande verksamhet Arkitekturforum. Det är en bred och medarbetarförankrad verksamhet där vi hanterar frågor från övergripande till detaljerad nivå. Från hållbarhet till inredning. Och med ett holistiskt synsätt, att skapa en helhet.

Hannes Frykholm har tidigare  forskat kring ämnet ”Future Fields for a Dissensual Architecture”. Hans forskning bedrev han på Umeå School of Architecture.


RUM & ANSVAR – Vi menar att arkitekturen är en del av samhällsbygget. Inte bara den fysiska byggnaden utan även dess sammanhang är avgörande för hur det byggda resultatet uppfattas. Med utgångspunkt i detta har Brunnberg & Forshed skapat en vandringsutställning med namnet RUM & ANSVAR. Den har under snart fyra år ”rest runt” i landet och nu senast även i Finland. Vårt mål har varit att ställa frågor kring vad som gör stadsbyggnad till stadsbyggnadskonst.


STUDIERESOR – Ett annat sätt att få kunskaper och uppleva arkitektur är genom studieresor. Kontoret har genomfört kontorsgemensamma studieresor till Schweiz, Frankrike, England, Polen Finland nästan varje år under de senaste åren. Det är ett bra sätt att skaffa sig gemensam kunskap, värderingsramar och att svetsa ihop kontoret som en hel grupp.


CSR – Vi arbetar med frågor kring hållbart företagande och engagerar oss i världen runt omkring. Både på nära och långt håll. Vårt engagemang i Reality Studio och samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Maseno och JOOUST Universiteten, Business Sweden och UN Habitat började år 2008 när vi gjorde ett skissförslag på East African Urban Academy, en skola för hållbar design och stadsbyggnad i Kisumu.


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer