Välkomna på AW den 18 januari

Har vi råd med kvalitet?

2024 är ett jubileumsår! Under 75 år har Brunnberg & Forshed ritat med omsorg om människan. Vi uppmärksammar vårt jubileum med en rad aktiviteter under hela 2024. Först ut är en AW med mingel, föreläsning och samtal om kvalitet.

Tillsammans med allmännyttiga bostadsbolaget Viskaforshem har vi skapat två bostadsprojekt som uppmärksammats med dubbla prisnomineringar på sistone. En gemensam nämnare är ett fokus på kvalitet - för ökad attraktion, hålbarhet, boendekvalitet och livskvalitet.

Men hur har vi råd med kvalitet? Med avstamp i Friskafors Trygghetsboende vill vi berätta om en modell för att bygga med kvalitet och samtidigt hålla kostnaderna nere, minska underhåll och hushålla med resurser -särskilt viktiga aspekter för att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning.

Kom och delta i ett samtal och lyssna till en liten allmännytta som gör stort avtryck. Ta del av hur vi och de tänker kring kvalitet, hållbarhet och ekonomi. Allt hänger ihop!

Vi bjuder på dryck och tilltugg med samtal mellan Mikael Bengtsson, VD Viskaforshem och Andreas Thöje, arkitekt Brunnberg & Forshed.

Var: Linnégatan 89E, entré från innergården
När: 17:00 (samtalet börjar 17:30)
Osa senast 12 januari till reception@brunnbergoforshed.se

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer