Pernilla Ivarsson, Patrik Hammarlund och Reija Toivio utgör vår hållbarhetsgrupp. Foto: Vince

Vår hållbarhetsgrupp

LCA, återbruk, Breeam, Svanen, Citylab och Miljöbyggnader i silver och guld – puh!

Vår hållbarhetsgrupp Pernilla Ivarsson, Patrik Hammarlund, Ana Laura Kansky och Reija Toivio har haft ett minst sagt intensivt år. Förutom fokus på egen kompetensutveckling ordnade de seminarier, föreläsningar och vår årliga BoF-dag.

Under 2021 satsade vi extra mycket på hållbarhet. FoU-temat för året var hållbarhet, tjänsten som hållbarhetsansvarig utökades och hållbarhetsgruppen dök djupt ner ibland annat certifieringssystem,
återbruk, permakultur och trä.

– I Sveriges arkitekters handlingsplan slås fast att vi måste behärska att designa utsläppssnålt och cirkulärt för att kunna driva på ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande. Och att vi ska erbjuda detta även om kunden inte specifikt efterfrågar det. Vi vill ta den rollen. När allt sker så snabbt gäller det för oss att ha full koll på frågorna och utmaningarna, säger Pernilla, arkitekt och hållbarhetsanvarig. Patrik, byggnadsingenjör certifierad i Breeam, Miljöbyggnad gånger två, och nu under året även i LCA-beräkningar, håller med och menar att arkitekter och ingenjörer måste ”äga” hållbarhetsfrågan.

– Idag hanteras frågor om certifieringssystem i alla våra projekt. Vi behöver förstå vad detta innebär och också utveckla bra egna rutiner för det. Att byggnader certifieras är ett allt viktigare säljargument hos våra beställare, vår kunskap är viktig i det samarbetet. Dessutom behöver vi arbeta för att tidiga och sena skeden knyts ihop på ett bättre sätt så att vi får med oss de viktiga hållbarhetsvärderingarna hela vägen genom projekten.

Reija, arkitekt, med stort engagemang i socialaoch hållbarhetsfrågor, Arkitekter utan gränser och ForumCiv, en organisation för civilsamhället, utbildade sig i certifiering enligt Svanen och inom
permakultur.

– Svanen-certifiering börjar göra sitt intåg i bostadsbranschen. Certifieringssystemet Miljöbyggnad är i sig väldigt bra, men vi märker att beställare tycker det är lättare att kommunicera en Svanen-märkning till bostadsköpare. Alla känner till den.

Svanen i all ära, men Reijas stora aha-upplevelse under året stod utbildningen i permakultur för.

– Permakultur handlar om hur naturen kan användas som modell för att designa system som både människor och natur mår bra av. Utbildningen var omvälvande och ändrade mitt mindset helt.

Plötsligt fick det gröna som omger oss och våra byggnader en ny betydelse. Vi är i ett system som hänger ihop. Det vi bygger måste vara del av det. Cirkulärt med trä och vackra hållbara rum.

Ana Laura, arkitekt, med stort engagemang i cirkulärt tänkande, förkovrade sig i Miljöbyggnad och trä.

– När vi skapar stadsmiljöer kan vi inte enbart se till det funktionella, vår uppgift är också att ge det vi ritar ett extra värde genom att det får vara vackert och väcka känslor. Vi måste också hantera att arbeta mer cirkulärt, både vad gäller byggnadsmaterial som att bygga mer i trä, och genom att projektera byggnader som kan få nya användningsområden, bli något annat, monteras ner och sättas upp någon annanstans.

Ett viktigt uppdrag för hållbarhetsgruppen är att bidra till att höja hela kontorets kunskapsnivå.

– Vi har anordnat lunchföreläsningar så kallade tisdagsvisningar om återbruk, flera miljöcertifieringar för både städer och byggnader, om scenarier för hållbart samhällsbyggande och om hur ensamhet kan motverkas. Vår årliga FoU-dag, BoF-dagen, var vigd åt hållbarhet och årets studieresa i arkitekt Sigurd Lewerentz fotspår gick i hållbarhetens tecken, berättar Pernilla, och avslutar:

– Kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad är centralt, men det gäller att också applicera det vi lär oss i projekten. Vi behöver samarbeta med beställare och konsulter för att tillsammans höja nivån och skapa förändring. Få projekt kan göra allt, men alla projekt kan göra något. Vi arbetade i flera uppdrag med höga ambitioner förra året. Vi står klart beredda för fler.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer