Vinnande förslag i Arvika

En dramatisk brand på nyårsaftonen 2016 ödelade en hundraårig patricierfastighet vid torget i Arvika. Ingen skadades men huset kunde inte räddas. Tomrummet i stadsrummet behövde fyllas och Arvikabornas förväntningar på återuppbyggandet var stora. Ett parallellt uppdrag med fyra arkitektkontor utlystes av det allmännyttiga bostadsföretaget Arvika Fastighets AB. Viktigt var dels en omsorgsfull utformning; fasad, våningshöjder och andra kvaliteter i det exteriöra uttrycket. Huset har ett strategiskt läge vid torget och ingår som en viktig del i stadens ”finrum”. Arvikaborna ska känna stolthet över huset och känna att det fyller det tomrum som det nedbrunna huset lämnade. En annan viktig förutsättning var genomförbarheten i projektet med byggstart under våren och färdigställande årsskiftet 2018/19.
Till vår glädje och stolthet valdes vårt förslag, som är ett försök att göra ett lika ståtligt, vackert och lekfullt hus som det tidigare. Det nya huset ger minnen av det gamla, men i ny tappning. Vi vill att Arvikaborna får tillbaka ett vackert hus som också förstärker Arvikas karaktär som ståtlig småstad.
Juryns motivering löd: Utformning av byggnaden är väsentlig, och förslaget uppfyller mycket väl byggherrens ambitioner och önskemål i detta avseende. Gestaltningen upplevs vacker och tidlös med ett klassiskt uttryck. Byggnaden framträder med ståtlighet i stadsmiljön och ger association till tidigare bebyggelse, dock med ett eget uttryck. Fasadmaterial, detaljutformning och färgsättning bidrar till att förstärka byggnadens position som ett viktigt element i stadsmiljön.

Länkar:
Brunnberg & Forshed, projektsida
Svt nyheter, Värmland
Sveriges Radio P4
Värmlands Folkblad
Marianne Ocklind och Andreas Svensson, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, visar upp förslaget. Foto: Hans-Åke Henriksson

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer