Adam och Cassandra är våra nya praktikanter

Adam Khayyami och Cassandra Lundgren började som arkitektpraktikanter hos oss i september. Adam, student vid Lunds universitet, och Cassandra vid Umeå universitet, lämnade inget åt slumpen när de letade praktikplats. Noggrann research ledde dem glädjande nog till oss.

– Jag fick kontoret rekommenderat av vänner från flera håll, som träffat personer och sa att kontoret gett ett gott intryck. Sen läste jag på, var inne på hemsidan och kände att kontorets resonemang om hur man tänker kring miljöer runt och mellan husen, kopplingen till omgivningen och att arkitektur inte bara är gestaltning av en byggnad, stämmer med hur jag ser på arkitektur. Jag hörde en intervju också med Kjell Forshed om kontoret, om det småskaliga. Det känns som kontoret har en bra grund och vill väl, det finns en värme som verkar ha hållit i sig, säger Cassandra.

Adam sökte praktik brett i både Malmö och Stockholm.

– Jag letade runt på nätet, hittade Brunnberg & Forshed och fick komma på intervju. När jag träffade Johanna och Ludmilla fick jag en mycket positiv känsla av kontoret. Jag läste också en artikel med en tidigare praktikant. Förutom att kontoret jobbar med intressanta projekt verkar man även ta hand om sina medarbetare, drar nytta av alla olika typer av personligheter och ser de som en tillgång. Rent arkitektoniskt tilltalade kotoret mig, man jobbar brett med både skolor, bostäder, torg och allmänna platser.

Adam har gått med i forumgruppen skola, en av fem FoU-grupper som utgör kontorets ”interna akademi”.

– Jag har ett stort intresse för arkitekturens roll när det gäller att bidra till och behandla viktiga sociala värden. Jag vill gärna rita skolor och allmänna byggnader, de är viktiga grundpelare i samhället.

Cassandra vill fördjupa sig i och förstå mer hur man jobbar med huskroppar och rummen mellan.

– Det känns som det finns god möjlighet till det här. Jag är med i en tävling nu som handlar om att ta sig an ett helt område och att ta fram värden för människa och natur. Det är ett väldigt roligt projekt som känns som en förlängning av mitt kandidatprojekt där jag bland annat undersökte hur naturvärden kan vävas in i stadsmiljö. Jag har redan använt tankar och idéer från det. Jag är också intresserad av kopplingen mellan forskning och praktik som finns här genom forumgrupperna.

Har förväntningarna uppfyllts så här långt?

– Vi har absolut blivit väl mottagna. I början har det varit mycket introduktion om alla stödfunktioner. Men nu har vi hamnat i varsin projektgrupp, vi har båda fått projekt som passar oss. Vi har i första hand praktikkontrakt fram till jul, men hoppas det blir möjligt för oss att fortsätta praktiken också i vår.

Och Cassandra har hittat utmaningar av mer fysisk karaktär på kontoret.

– Jag ska ut och jogga idag på lunchen med några kollegor, och det var verkligen ett tag sen. Det blir kul.


Adam har börjat i projektet Alviks Strand.


Här hittar du kontaktuppgifter till Adam Khayyami och Cassandra Lundgren.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer