Agnese är ny hos oss

via Lettland och London

Agnese Prodniece har börjat på kontoret. Hon har varit arbetande arkitekt i 11 år, en stor del av tiden i London. Intresse för bostäder, forskning och tips från kollegor ledde henne till oss.

– Det var dags för något nytt efter fyra år på ÅWL Arkitekter. Från vänner hade jag hört fina saker om Brunnberg & Forshed och tänkte att det är ett bra ställe att jobba på. Hittills, efter ett par månader, har mina förväntningar överträffats.

Agnese är utbildad i Storbritannien, har kandidatexamen från London South Bank University och sin master från Oxford Brookes University.

– Under mina sju studieår kombinerade jag heltidsstudierna med att vara handläggare på arkitektkontor. Jag arbetade huvudsakligen med byggnader av kulturhistoriskt värde, byggnadsvård och ombyggnad av exklusiva bostäder i centrala London. Det var hårt, men också värdefullt och lärorikt. De senaste åren i Sverige har jag mestadels arbetat med bostäder.

I Agneses hemmabokhylla står sen tidigare boken Svensk bostadsarkitektur av Ola Nylander vid Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers.

– Jag kände till sedan tidigare att Brunnberg & Forshed har ett forskningssamarbete med Ola Nylander. Jag är imponerad bland annat över hur kontoret jobbat med CBA i uppföljning av sina projekt. Kontorets koppling till forskning tilltalar mig, jag har arbetat nära den tidigare bland annat i ett egeninitierat projekt om datadrivna designprocesser – parametrisk design.

Agnese hanterar alla skeden, framförallt förstudier och detaljplaner.

– Just nu jobbar jag med en detaljplan över ett större område i Täby kommun. Jag gillar att jobba med upplevelsen av platsen, att få ihop rum, mellanrum och förhållandet till omgivningen. Hyresrätter och projekt i mänsklig skala där man tar hänsyn till marginaliserade grupper i samhället ligger mig varmt om hjärtat. Det finns inte direkt i detta projekt, men jag har en förhoppning att sådana dyker upp. Jag har fått bilden av att bostäder är en av kontorets ”real skills”.

Här hittar du kontaktuppgifter till Agnese Prodniece!


Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer