SKEDE Planprocess
OMFATTNING 1 000 lägenheter, 8 000 kvm industrilokaler och 4 000 kvm idrottslokaler

Bromstens industri Stockholm

Vårt uppdrag: skapa en sammanlänkande stadsväv

Stockholms stad ska utveckla Bromstens industriområde till Bromstensstaden – en modern förstad. Vårt förslag, som är resultatet av ett parallellt uppdrag, ligger till grund för det fortsatta planarbetet. Det övergripande målet är att göra en sammanläkande stadsväv.
Här har människor funnits sedan 600-talet och det finns två fornlämningar inom området. Historien och platsens årsringar är mycket viktiga delar att ta hänsyn till och respektera när vi ska skapa en tydlig identitet för platsen.

Tydliga former och småstadens skala


Projektet ska binda ihop och förbättra kopplingarna till bebyggelsen och utbyggnadsområden som ligger intill. Området ska ha stadsstruktur och innehålla både bostäder och offentliga platser – som parker och torg. Husen är ordnade längs gator och kvarter som kommer att ha en tydlig form oavsett om de innehåller bostäder eller verksamheter av olika slag. Hushöjder och bredden på gatorna följer småstadens skala. Gränsen mellan vad som är privat och offentligt ska vara tydlig, på det sättet kommer de offentliga rummen att upplevas som större. Man ska kunna röra sig på gatorna inom stadsdelen med bil, cykel och till fots. Spångaån ska utvecklas till ett trevligt gemensamt rum.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer