Forskning i vår fina skola

kan elevernas hälsa bli ännu bättre?

Arvika kommun hade en mycket tydlig vision för Minnebergsskolan. Den skulle bli ”en skola för var och en” där alla elever skulle känna sig inkluderade och må bra. Skolan som invigdes hösten 2021 är nu testobjekt för ett Vinnovafinansierat projekt som studerar hur it-teknik kan användas för att förbättra elevers miljö och välmående.

Vinnande skola med elevernas i fokus
Vi har utformat Minnebergsskolan i nära samarbete med Arvika kommun, skolledning, personal, elevhälsa, elever och en specialist på lärmiljöer. Elevernas hälsa har stått i fokus. Målet var att reducera stress, skapa en ökad trygghet och öka elevers delaktighet och motivation. Arkitekturen bygger på aktuell forskning inom pedagogik, sociologi och psykologi.

– Kommunen är stolt över skolan och den har uppmärksammats för sin gestaltning och hållbarhetsprofil. Den har vunnit föreningen för Hållbart byggande i Värmlands första pris och var den enda svenska finalisten till Det nya europeiska Bauhaus-priset 2022. Nu lägger vi ytterligare en fin merit till handlingarna. Skolan är testobjekt i ett tvåårigt projekt som undersöker hur skolmiljön påverkar eleverna och om de kan få en bättre hälsa med hjälp av innovativ teknik, berättar Andreas Svensson, ansvarig arkitekt.

Sakernas internet för ökad elevhälsa
Projektet ”IoT* i en skola för var och en” är tvåårigt och finansieras av Vinnova. Arvika kommun ansvarar och förutom Brunnberg & Forshed medverkar Karlstads universitet, som gör kvalitativa forskningsstudier, och flera lokala företag.

– Kommunen har väldigt tydligt sagt att vi byggt en skola där elevernas goda hälsa varit målsättningen. Den fysiska miljön är utformad med det syftet. Därför är den utmärkt som testbädd för IoT-projektet. Idag mäts barns och ungas hälsostatus genom manuella verktyg som samtal och enkäter. I detta projekt undersöker vi om vi med hjälp av IoT-teknik kan jobba med ökad elevhälsa och utveckla elevernas lärmiljö. Mycket viktigt idag när vi ser en ökad psykisk ohälsa bland unga, säger Christian Persman, kvalitetsansvarig i Arvika kommun och projektansvarig.

Innovativa it-lösningar testas på plats
Kommunen har öppnat upp skolan för flera innovativa lokala företag som testar produkter och bygger prototyper. Sensorer som mäter akustik, ljud, ljus, värme och Co2-nivåer har satts upp på många platser. Datan samlas och analyseras.

– Vi tar bland annat ta reda på hur det är i klassrummet efter en lektion, om ventilationen och temperaturen håller. Skolan är byggd för att det inte ska bli trängsel. Med teknikens hjälp kan vi mäta hur många elever som befinner sig på samma ställe och vid behov göra justeringar i schemat. Vi kommer också snart att ha små bollar som lärare kan bära på sig, som kan fånga data över ljud, ljus och värme under deras arbetsdag, berättar Christian Persman.

Christian Persman hoppas att projektet ska leda till nya, enkla verktyg. Personalen på skolan; rektor, elevhälsa och lärare ska snabbt kunna se på insamlade data hur inomhusmiljön fungerar och med hjälp av detta kunna fatta beslut om till exempel schemaändringar, organisationen och insatser för elevernas hälsa.

Vår medverkan är en del i kontorets FoU-arbete.

– Vi hoppas både att kunna bidra med kunskap och öka vår kompetens kring hur den fysiska miljön påverkar hälsa och välmående. Målet är att skapa ännu bättre lärmiljöer i framtiden och ge bästa tänkbara förutsättningar för barn och unga att ta till sig kunskap, växa och utvecklas och samtidigt må bra, säger Andreas.

Ansökan om fortsättning på gång
Projektet avslutas i februari, men fortfarande finns många saker kvar att undersöka. En ny ansökan till Vinnova är på gång.

– Vi känner oss inte klara, vi vill fortsätta arbeta med elevernas mående. Vi har en idé om att mäta deras och personalens upplevelse av miljön, som till exempel stress. Det är lite utmanande utifrån GDPR, men vi har inte släppt tanken. Och vi diskuterar möjligheten att göra hela byggnaden ”smart” för att kunna visualisera den insamlade datan i skolans lokaler, säger Christian Persman.

Fakta om projektet ”IoT i en skola för var och en”
Projektperiod februari 2021 – februari 2023
Finansiering från Vinnova 2 miljoner kronor. Parterna bidrar tillsammans med lika mycket i tid.
Projektet drivs av Arvika kommun som en del av det strategiska innovations-programmet för sakernas internet (IoT Sverige), som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Läs mer här.

Parter är Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Compare/DigitalWell Arena, Karlstads universitet, Scaaler IoT Labs, Swegon och Serneke.

Karlstads universitet, centrum för tjänsteforskning och datavetenskap, har gjort två studier inom ramen för projektet:
Den goda skolan – om eleverna själva får välja. En kvalitativ studie av elevers uppfattning kring vad som bidrar till en god skola, Tobias Andersson. Ladda ner här.

IoT i skolan, Karin Ahlin och Sture Nöjd. Ladda ner här.


Läs mer om Minnebergsskolan och ser vår film om den här.här.


* Sakernas internet (Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för tekniker som gör att saker som vardagsföremål, byggnader och maskiner med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer