MEDVERKANDE Ingrid Moberg

Hållstugan uppmärksammad i pressen

Kv Hållstugan uppmärksammat i tidningen Örebroar'n

Våra trogna följare i Närke kunde i förra veckan läsa i tidningen Örebroar'n om vårt stora ombyggnadsprojekt kv Hållstugan i centrala Örebro. Kvarteret som ligger precis söder om Örebro slott består av blandad bebyggelse och bland annat en låg butiksbyggnad som kommer rivas. De kulturhistoriskt viktiga byggnaderna kommer restaureras och öppnas upp mot gatan, och inne i kvarteret byggs ca 100 nya bostäder och även en kontorsbyggnad mot Trädgårdsgatan.

Projektet är ett uppdrag från Castellum och Örebrobostäder och innebär att de avrivna tomterna bebyggs igen, kvarteret läks ihop och de tydliga stråk som redan finns genom kvarteret förstärks och kompletteras.
Nu inväntar vi bara att planen ska vinna laga kraft!

Läs hela artikeln här.

Läs mer om kv Hållstugan här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer