SKEDE Parallellt uppdrag våren 2017 (vinst)
OMFATTNING Stadsbyggnad med bostäder, kultur, handel, kontor
BYGGHERRE Örebrobostäder och Castellum
UPPDRAGSANSVARIG Hans Bergström, Johan Brogren
MEDVERKANDE Anna Larsson, Bengt Hellström, Björn Holm

Hållstugan Örebro

Omvandling av kvarteret till en ny, levande och trygg kvartersstruktur.

Kvarteret Hållstugan ligger placerat mitt i centrala Örebro, ett stenkast från Svartån och Slottsparken. Fastigheterna i kvarteret ägs av Castellum och Örebrobostäder och här ryms bostäder, butiker, restauranger och parkering. Miljön är unik, kulturminnesmärkt och välkänd i Örebro och kvarteret har fått sitt namn från den skjutsstation som tidigare låg på platsen och där kuskarna satt och väntade på köruppdrag.

En inbjudan från Castellum och Örebrobostäder till ett parallellt uppdrag om utveckling av kvarteret utmynnade i vinst sommaren 2017. Förslaget innebär att de avrivna tomterna bebyggs igen, kvarteret läks ihop och de tydliga stråk som redan finns genom kvarteret förstärks och kompletteras. Under hösten påbörjas detaljplanearbetet.

Vårt förslag, presenterat som en volymstudie, kompletterad med situations- och illustrationsplaner, innebär följande huvuddrag:

- En central nod i kvarteret skapas som blir en naturlig mötesplats med liv och rörelse både dag- och kvällstid.
- Inblickar och utblickar mot Svartån, Slottet och från befintliga hus skapas och förstärks.
- Varierande platser i storlek och karaktär.
- Aktiva bottenvåningar samt privata, gröna landskap på tak.
- Ökad orienterbarheten och därmed även trygghet.
- Förslaget förhåller sig till den befintliga bebyggelsens skala och artikulerar de tydliga huvudvolymerna i längd- och höjdskala

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer