Brunnberg Forshed Hammarängen Stadsparken Foto: Robin Hayes
UPPDRAG Bostäder, stadsbyggnad
PLATS Mariefred, Strängnäs kommun
SKEDE Inflyttat
OMFATTNING Strukturplan och underlag detaljplan innehållande 200 bostäder, bygglov för bostäderna
MEDVERKANDE Ingrid Moberg, Kjell Forshed, Ingrid Moberg, Ulf Zettersten, Ulrika Hambeck
UPPDRAGSGIVARE Derome

Hammarängen

Ny stadsdel i trädgårdsstadens anda i Mariefred

Hammarängen, eller Stadsparken, som området också kallas, är resultatet av en markanvisningstävling som Strängnäs kommun arrangerade 2007, och där utgångspunkten var att bygga vidare på den gamla stadskärnan och skapa ”mer Mariefred mitt i Mariefred”. Hösten 2017 fick Stadsparken Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris. Mariefred är en genuin småstad med små händelserika kvarter, gator och gränder. Här är trevligt att vistas och att vandra och det har vi tagit vara på när vi utformat stadsdelen.

I Mariefreds stadskärna har varje fastighet en egen utformning. Den gamla stadskärnan har stått modell när det nya området ritats. Välvårdade hus i vackra trädgårdar med en speciell karaktär. Små gränder, fina gator och trevliga torg. Vi har byggt vidare på detta i projektet Hammarängen / Stadsparken och utformat den nya bebyggelsen med en blandning av en- och flerbostadshus i en, en och en halv, två samt två och en halv våningar. En centralt belägen kulle, ett krondike och möjligheten att se slottet, kyrkan och Kungsladugården är viktiga delar i projektet.

Gårdarna är cirka en halv meter högre än gatunivån och entréerna är vända mot gården. På det sättet minskas insynen. Gårdshus och uthus bildar klassiska gårdsrum i sann Mariefredsanda. Vi har planerat och placerat husen så att solljuset och utsikterna tas tillvara på bästa sätt. Tomterna är avgränsade med plank, staket eller klippta häckar.

Motiveringen för Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris som Stadsparken tog emot 2017 var:

”På Hammarängen läggs kvarter efter kvarter till Mariefreds stadskärna. Den nya stadsdelen vävs sömlöst samman med den gamla. Utan större åthävor framgår det att stadsdelen är ny. Hammarängen är ett ovanligt stillsamt och nätt tillägg till en trivsam stad, ett tillägg som har åstadkommits med kunskap, ödmjukhet och känsla.”

 

 

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer