MEDVERKANDE Andreas Thöje

Hur bra är vi på att rita goda bostäder – egentligen?

Analys av våra egna planlösningar med Centrum för Boendets Arkitektur

En av kontorets fokusgrupper, Bostadsgruppen, genomför under hösten en serie plananalyser av kontorets egna projekt. Detta görs tillsammans med professor Ola Nylander och forskaren Kaj Granath från Centrum för Boendets Arkitektur, CBA, som håller på att utveckla en ny modell för utvärdering och poängsättning av bostäders utformning.

Under dessa seminarium har kontoret båda analyserat våra egna bostadsprojekt, men också utvärderat CBAs förslag till analysmetod. I mindre grupper analyserades planlösningar från kontorets färdigställda bostadsprojekt. Utifrån kriterier uppsatta av CBA analyserades bostädernas funktionalitet, rumsligheter, rörelsemönster och axialitet.
Högst poäng fick bostäder med en hög grad av möblerbarhet, fina rumssamband och möjlighet till rundgång. En bostad med flertalet av dessa kriterier kan upplevas som större och ljusare och flexiblare än andra bostäder.

Förutom att genomföra själva analysen av våra egna projekt så var syftet med seminariet att ge feedback till CBA om själva analysmetoden.
Styrkor och svagheter med analysmetoden diskuterades och i vilket syfte den skulle användas. Bland annat höjdes frågan om inte rumshöjd borde vara med som ett kriterium, då det är stor skillnad i upplevd rymd i en bostad med 2,40 i takhöjd jämfört med en med 3,50 i takhöjd.

Läs mer om CBAs forskningsprojekt med att mäta bostadens omätbara värden här.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer