UPPDRAG Bostäder
PLATS Sköndal, Stockholm stad
SKEDE Inflyttat 2013
OMFATTNING 18 st radhus och 9 st villor uppförda som äganderätter
MEDVERKANDE Kjell Forshed, Marianne Ocklind, Ulrica Pärsdotter
UPPDRAGSGIVARE SMÅA

Lilla Sköndal

På gränsen mellan skog och stad

Lilla Sköndal blev färdigställt och inflyttat 2013. Här var trädgårdsstaden given idé när ett naturskönt område i Sköndal skulle omvandlas med ny bostadsbebyggelse. Målet med projektet var att illustrera en modern trädgårdsstad som inkluderade kvalitativa värden från äldre förlagor från exempelvis London och Berlin.

Lilla Sköndal började som en planskiss för Stiftelsen Stora Sköndal 2002. Trädgårdsstaden som idé var given när ett naturskönt område nu skulle upplåtas för bostadsbebyggelse. Detaljplanen som omfattade flera kvarter åt olika byggherrar vann laga kraft 2008. I den ingick ett omsorgsfullt gestaltningsprogram som syftade till att illustrera en modern trädgårdsstad som samtidigt inkluderade de värden som förknippas med äldre förlagor från exempelvis London och Berlin.

Kafferepet 5-43 är ett av SMÅAs kvarter i området, och består av 18 radhus och 9 villor grupperade kring en ”village green”. Formen är sammanhållen för att förstärka såväl gaturummet, som det inre gemensamma gröna rummet. Ljust beige putsade fasader med mörkt grågröna entréer och fönster, tydliga gavlar med karaktäristiska skorstenar och burspråk. Radhusen bildar rygg längs Maria Röhls väg och Harriet Sundströms väg, medan villorna vetter mot de små platsbildningar som ger kvarterets inre gräns närmare skogen.

Skalan är två och ett halvt plan, sociala ytor i markplan, sovrum en trappa upp, samt en vind med ljus från två håll att inreda efter lyst.

Intill kv Kafferepet 5-43 ligger grannprojekten Kv Kafferepet 3, Brf Sköndalsterrassen, och kv Samkvämet som vi också ritat.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer