UPPDRAG Studentbostäder
OMFATTNING 70 studentbostäder
STATUS Inflyttning preliminärt vintern 2019/2020
BYGGAKTÖR Stockholmshem
UPPDRAGSANSVARIG Pär-Olof Olofsson
MEDVERKANDE Sören Sundberg, Sören Eriksson
PLATS Gröndal, Stockholm Google Maps

Bottenstocken

Studentbostäder i Gröndal

Stockholmshem förtätar ett av sina befintliga bostadskvarter i Gröndal. I kv Bottenstocken ritar vi tre nya byggnader, som stadsmässigt placeras utan förgårdsmark utmed Gröndalsvägen. Här ges plats för 70 nya studentbostäder i form av huvudsakligen ettor och tvåor. På bottenvåningen i varje hus finns studierum, tvättstugor och barnvagnrum och på gården gott om cykelparkeringar.

Genom att arbeta med uppbrutna volymer, öppna och slutna fasadytor samt tydliga publika lokaler ges området ett småskaligt uttryck med förhållandevis stor variationsrikedom trots ett ensidigt program som i stort sett utgörs av en lägenhetstyp. Trots ett lekfullt uttryck är byggnaderna utformade för att möjliggöra ett rationellt och industriellt byggande, där lägenhetsmodulen och byggnaderna anpassats för att till stor del kunna prefabriceras på fabrik.

Läs mer på Stockholmshems hemsida.

I bottenvåningen på kv Bottenstocken finns både lokaler och bostadskomplement.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer