SKEDE Inflyttat
OMFATTNING 13 nya bostadshus med sammanlagt 51 bostäder. Ombyggnad och nybyggnad av gemensamma utrymmen såsom gym, gästlägenhet och bastu.
MEDVERKANDE Ingrid Moberg, Håkan Brunnberg , Maria Mattsson, Lars Jonsson, Emelie Smedberg, Paulina Jaén Nilsson, Monika Ståhlbrand
UPPDRAGSGIVARE BTH Bostad

Lyngsåsa

Bostadshus i kuperad terräng på Dalarö

Mellan Baldersvägen och den öppna parken vid huvudbyggnaden byggs en serie bostadshus på egna trädgårdar. Husen innehåller tre våningsplan med bostäder där den tredje våningen antingen är en takvåning eller en suterrängvåning.
Planområdet delas in i mindre fastigheter med tomter och hus.

Tomterna fogas in i den befintliga trädgårds- och parkmiljöns olika element som allén, de stora träden, bergsklackarna och hamnmiljön. Detta för att anamma den tidigare bebyggelsen i området med fristående villor byggda fritt på sina tomter och för att skapa en variation i utformningen av gaturummen. Det stora parkrummet och bergsryggen i söder mot havet lämnas orörda bl.a. för att Åkerlundska villan ska få fritt utrymme och framträda tydligt.

Hälften av de nya husen innehåller tre bostäder ovanpå varandra, de andra husen är tvåspännare med fem lägenheter. Alla hus har hiss. Husen ges en likartad funktionell uppbyggnad för att skapa rationalitet samtidigt som de får en varierad och individuell utformning till det yttre med t.ex. speciella fönster på vissa ställen, annorlunda skorstenar eller olika kulörer. Terrasser, uteplatser och balkonger varierar med terrängen och utsikten.

Tomterna varierar i storlek och innehåll beroende på de förutsättningar terrängen och den omkringliggande miljön ger. Tomterna avgränsas med häckar och murar.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer