Brunnberg Forshed - möbelworkshop Arvika Nya högstadieskolan
MEDVERKANDE Andreas Thöje

Möbelworkshop i Arvika Nya Högstadieskola

Möbleringsworkshop med verksamheten i Arvika Nya Högstadieskola

I våras höll Moulienne Giesecke, Arkitekt SIR, och Frida Brismar Pålsson, specialist i fysisk lärmiljö, en workshop med huvudlärare, rektorer och Arvika kommun om utformning och pedagogisk användning av möbleringen i Hemvisterna i Arvika Nya Högstadieskola.

Med oss hade vi en husmodell av en Hemvist i skala 1:20 som konkret arbetsredskap. Till husmodellen fanns 3D-printade möbler vilka användes för att arbeta fram multimodala möbleringsalternativ utifrån 4 framtagna lärsituationer.

En Hemvist utgör basen för den dagliga skolgången och rymmer ca 100 elever. Husmodellen blev ett ovärderligt verktyg under workshoptillfället för ökad förståelse för den pedagogiska idén och fysiska funktionen i Hemvist och även som ett fortsatt pedagogiskt arbetsverktyg för verksamheten och elever att jobba vidare i och kring under våren.

Vi har arbetat nära med Arvika kommun och Arvika Fastigheter AB under hela processen från tävling till projektering. Vi fortsätter nu arbetet med projektering av inredning, färgsättning, materialval och processutveckling av skolan.

Skolbyggnaden präglas av trä och anpassar sig fint till omgivningen och Arvikas småskalighet. Vi har tolkat den pedagogiska visionen och föreslagit en skola som ska kännas liten, trygg och tillgänglig trots sin storlek.

En skola för var och en. Bygget är i full fart och skolan beräknas vara inflyttningsklart till höstterminen 2021, då skolan tas i bruk.

Frida Brismar Pålsson, specialist i fysisk lärmiljö, leder övning för planering och implementering med huvudlärare och rektorer inför praktisk övning i husmodellen.

Läs mer om projektet här:

https://www.brunnbergoforshed.se/nya-hogstadieskolan-i-arvika/

Läs mer på Arvika kommuns hemsida.

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer