Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Gjutmästaren Bryggeriet silo
PLATS Ulvsunda industriområde Google Maps
MEDVERKANDE Pär-Olof Olofsson

Samråd Gjutmästaren Ulvsunda

Stort stadsutvecklingsprojekt i Ulvsunda industriområde

Gjutmästaren 6 och 9, ett av våra största stadsbyggnadsprojekt har samrådsmöte den 12 november.

På uppdrag av Stockholms Stad genom fastighetsägaren St. Erik Markutveckling har vi tillsammans med Nyréns arkitektkontor skapat förslaget på ny planstruktur för området. Stor vikt har lagts på att tillvarata områdets höga kulturhistoriska värden och utveckla denna del av Bällsta hamn till en ny mötesplats för kultur och idrott.

Läs mer om projektet på Stockholms Stads hemsida.

De två industrifastigheter Gjutmästaren 6 och 9 är kända för det fd. Prippsbryggeriet vid Bällstaviken. Nu ligger dessa fastigheter på förslag att omvandlas till blandad stadsbebyggelse med utgångspunkt från det gamla bryggeriet som bevaras för dess kulturhistoriska värde. Hela förslaget innehåller en idrottsanläggning, lokaler för kulturverksamhet, ca 450 bostäder, ett antal kontorskvarter med ett levande gaturum, flera hotell samt många varierande park och rekreationsmiljöer.

 

Den gamla bryggeribyggnaden behålles till största del och omvandlas delvis till ett idrotts- och kulturcentrum och i övrigt till lokaler och bostäder. Det gamla Mälteriet och silohuset som är belägna på kajen vid Bällstaviken görs om till spektakulära bostäder där även en ny strandpromenad och en badbrygga föreslås anläggas. Lagerdelen av bryggeriet rivs och blir en stor ny stadsdelspark med aktivitetsfokus. De nya miljöerna kring det fd. bryggeriet formas till miljöer med en överskådlig och mänsklig skala och byggelseskalan begränsas generellt av områdets flyghinderhöjder.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren flygvy Brunnberg & Forshed Arkitektkontor - Gjutmästaren silo

Your browser is too old

Brunnbergoforshed.se does not work in Internet Explorer 9 or lower. All web pages will look better and load faster with a new web browser. Please upgrade to a modern web browser here (takes about 30 seconds):

Download Google Chrome

Download Mozilla Firefox

Download the latest Internet Explorer